Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, серед партизанів sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, among partisans (10.1944)

Відомості про оригінал

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, серед партизанів sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, among partisans /

Старший лейтенант Микола Донцов – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, створеної в серпні 1944 р. з колишніх радянських військовополонених. Партизани бригади брали участь у 12 боях, передавали радянським військам розвіддані про укріплення противника, проводили диверсії на його комунікаціях та укріпленнях. 28 жовтня 1944 р. партизанська бригада перейшла лінію фронту, з’єдналася з частинами Червоної армії та була розформована
Senior Lieutenant Mykola Dontsov is the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, created in August 1944 from former Soviet prisoners of war. The partisans of the brigade took part in 12 battles, sent information about the enemy's fortifications to the Soviet troops, and organized sabotage on enemy communications and fortifications. On October 28, 1944, the guerrilla brigade crossed the front line, joined with the Red Army, and was disbanded

Персоналії:
  1. Микола Донцов, Микола Цибульський, Владислав Янець, Ірина Билінська (Нікітіна)
  2. Mykola Dontsov, Mykola Tsybulsky, Vladyslav Yanets, Iryna Bilinska (Nikitina)
Предметні рубрики:
  1. Друга світова війна, Європа, Польща, Армія Людова, Військо Польське, українці, Миколаївщина, військовополонені, нацистські табори, Кельці
  2. World War II, Europe, Poland, Armia Ludowa, Polish Army, Ukrainians, Mykolayiv region, prisoners of war, Nazi camps, Kielce
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: Розміри / Size: 23,4 х 29,8 см / cm
особливості оригіналу: На звороті напис кульковою ручкою: «Фото № 3. На фото штаб і розвідувальна група 10 партизанської бригади “Перемога”, 1944 р., жовтень. На фото зліва направо: 1. Коженбаєв Василь Георгійович. 5. Ігнатюк Петро – вбитий 27 жовтня 1944 р. 6. Самородов Михайло, інформація відсутня, ком. 2 роти. 7. Цибульський Микола Якимович (майор) – нач. штабу партизанської бригади (помер після війни), родина живе у Каневі. 8. Донцов Микола Володимирович, ком. партизанської бригади. 9. (закреслено). 10. Янець Владислав – поляк “Чапаєв”. 12. Рудаков Іван, убитий 27.Х.1944 р. 13. Громов – убитий 27.Х.1944 р. 14. Карнухін Андрій, ком. взводу мінометників. 15 та 16 – прізвищ не збереглося. Сидить у центрі – Нікітіна Ірина Несторівна розвідниця й санітарка. Прибула до бригади в 1944 р. Після війни живе у Дніпропетровську – в теперішній час Билінська І.Н. Праворуч від Билінської – Нуреєв Гайдула Хусанович» sdvig There is an inscription with a ballpoint pen on the back side: “Photo № 3. There are the headquarter and intelligence group of the 10 partisan brigade “Victory” 1944. October. In the photo from left to right: 1. Kozhenbayev Vasily Georgievich. 5. Petro Ignatiuk - killed on October 27, 1944. 6. Mykhailo Samorodov, no information, com. of the 2 companies. 7. Tsybulsky Mykola Yakymovych (major) – leader of the headquarter of partisan brigade (died after the war), the family lives in Kaniv. 8. Dontsov Mykola Volodymyrovych, com. partisan brigade. 9. (crossed out). 10. Yanets Vladislav - Polish "Chapayev". 12. Ivan Rudakov, killed on October 27, 1944. 13. Gromov - killed on October 27, 1944. 14. Andriy Karnukhin, com. platoon of mortars. 15 and 16 - surnames have not been preserved. Sitting in the center - Nikitina Irina Nestorivna scout and nurse. She arrived in the brigade in 1944. After the war she lived in Dnipropetrovsk - now Bilinska IN To the right of Bilinskaya - Nureyev Gaidula Khusanovich»
 

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-09-07
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/709
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/709

Інші формати

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, серед партизанів sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, among partisans (10.1944)

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, серед партизанів sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, among partisans (10.1944)

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, серед партизанів sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, among partisans (10.1944)

Запити відсутні

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, серед партизанів sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, among partisans (10.1944)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.