Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області sdvig Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region (27.03.1944)

Відомості про оригінал

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області sdvig Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region /

Містить відомості про переселення румунами близько 26 тис. євреїв із Бессарабії та Північної Буковини до табору в с. Вертюжани (нині – Тиргул-Вертюжень, Республіка Молдова). Наголошено на бруталізованому характері таких переміщень (через що загинуло до 1 тис. осіб). Наприкінці вересня 1941 р. близько 2,5 тис. було депортовано на Вінничину до с. Ободівка, звідки їх розселили по різних населених пунктах. 278 осіб, зокрема 60 дітей, потрапило в с. Бандурівка. Людей розмістили в приміщеннях для тварин. Через нестерпні умови проживання, антисанітарію, голод, хвороби від жовтня 1941 р. до червня 1942 р. 169 осіб померли
Contains the information about the resettlement (hereafter emphasis on the brutal nature of such displacements, because of which up to 1,000 people died) by Romanians of about 26,000 Jews from Bessarabia and Northern Bukovina to the camp in Vertiuzhany village (current Tyrhul-Vertiuzhen, Republic of Moldova). At the end of September 1941, about 2,500 were deported to Obodovka village of Vinnytsia region, from where they were resettled in various settlements. 278 people, including 60 children, got to Bandurivka village. People were placed in rooms for animals. From October 1941 to June 1942, 169 people died from intolerable living conditions, unsanitary conditions, famine and disease

Персоналії:
  1. Ведяєв, Пищик, Богуцька, Гурьянов, Л. Друбецький, С. Левіт, С. Бунчак, Гутман, Клейман, Вайсман, Каперман, Лагман, Шварцман, Поляк, Забранський. Vediaiev, Pyshchyk, Bohutska, Hurianov, L. Drubetskyi, S. Levit, S. Bunchak, Hutman, Kleiman, Vaisman, Kaperman, Lahman, Shvartsman, Poliak, Zabranskyi
Предметні рубрики:
  1. Україна, Молдова, Румунія, Бессарабія, Північна Буковина, Вінниччина, Бандурівка, окупація, Голокост, євреї, табори
  2. Ukraine, Moldova, Romania, Bessarabia, Northern Bukovina, Vinnytsia, Bandurivka, occupation, Holocaust, Jews, camps
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: 3 аркуші.3 sheets
Розміри: Size: 31,0х22,0 см/cm
 
Належність до колекції: Голокост sdvig Holocaust

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-03-12
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/489
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/489

Інші формати

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області sdvig Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region (27.03.1944)

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області sdvig Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region (27.03.1944)

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області sdvig Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region (27.03.1944)

Запити відсутні

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області sdvig Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region (27.03.1944)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.