Цифрові колекції

Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області. 24.03.1944

Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region. 24.03.1944

Свідчення мешканців с. Бандурівка Вінницької області про знищення в період із жовтня 1941 р. до червня 1942 р. 169 євреїв, депортованих із Бессарабії та Північної Буковини

Testimony of residents of Bandurivka village of Vinnytsia region about the extermination of 169 Jews deported from Bessarabia and Northern Bukovina in the period from October 1941 to June 1942

Свідчення мешканців с. Бандурівка Вінницької області про знищення в період із жовтня 1941 р. до червня 1942 р. 169 євреїв, депортованих із Бессарабії та Північної Буковини

Testimony of residents of Bandurivka village of Vinnytsia region about the extermination of 169 Jews deported from Bessarabia and Northern Bukovina in the period from October 1941 to June 1942

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Комісія з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників при 2-му Українському фронті
Commission for the Investigation of the Crimes of the Fascist German Invaders and Their Accomplices at the 2nd Ukrainian Front
Назва Акт про злочини румунських окупантів у с. Бандурівка Вінницької області
Act on the crimes of the Romanian occupiers in Bandurivka village of Vinnytsia region
Походження 27.03.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На трьох аркушах однобічний машинописний текст, завірений підписами
On three sheets a one-sided typewritten text, certified by signatures
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, пожовтілий, прим'ятий, забруднений, коричневі плями, надриви по краях (близько 0,5–1,5 см), кути заломлені, згини, сліди від намокання та іржі
Shabby, yellowed, crumpled, dirty, brown spots, tears at the edges (about 0.5-1.5 cm), corners are bent, bends, traces of moisture and rust
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 3 аркуші.3 sheets
Розміри: Size: 31,0х22,0 см/cm
Матеріал Папір, чорнило, олівець. Paper, ink, pencil
Техніка Машинопиc, рукопис. Typescript. Handwriting
Історія оригіналу Створення: Produced : Сер. XX ст. The middle of the ХХth century. Точна дата: Date: 27.03.1944. Місце : Place: с. Бандурівка Вінницької області, Україна. Bandurivka village of Vinnytsia region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить відомості про переселення румунами близько 26 тис. євреїв із Бессарабії та Північної Буковини до табору в с. Вертюжани (нині – Тиргул-Вертюжень, Республіка Молдова). Наголошено на бруталізованому характері таких переміщень (через що загинуло до 1 тис. осіб). Наприкінці вересня 1941 р. близько 2,5 тис. було депортовано на Вінничину до с. Ободівка, звідки їх розселили по різних населених пунктах. 278 осіб, зокрема 60 дітей, потрапило в с. Бандурівка. Людей розмістили в приміщеннях для тварин. Через нестерпні умови проживання, антисанітарію, голод, хвороби від жовтня 1941 р. до червня 1942 р. 169 осіб померли
Contains the information about the resettlement (hereafter emphasis on the brutal nature of such displacements, because of which up to 1,000 people died) by Romanians of about 26,000 Jews from Bessarabia and Northern Bukovina to the camp in Vertiuzhany village (current Tyrhul-Vertiuzhen, Republic of Moldova). At the end of September 1941, about 2,500 were deported to Obodovka village of Vinnytsia region, from where they were resettled in various settlements. 278 people, including 60 children, got to Bandurivka village. People were placed in rooms for animals. From October 1941 to June 1942, 169 people died from intolerable living conditions, unsanitary conditions, famine and disease

Теми Друга світова війна. Румунська окупація України. Голокост. Соціогуманітарні складники війни: демографічні втрати України. Second World War. Romanian occupation of Ukraine. Holocaust. Socio-humanitarian components of the war: demographic losses of Ukraine
Періоди і дати Сер. XX ст.. The middle of the XXth century
Території, міста с. Бандурівка, Вінницька область, Україна. Bandurivka village of Vinnytsia region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Ведяєв, Пищик, Богуцька, Гурьянов, Л. Друбецький, С. Левіт, С. Бунчак, Гутман, Клейман, Вайсман, Каперман, Лагман, Шварцман, Поляк, Забранський. Vediaiev, Pyshchyk, Bohutska, Hurianov, L. Drubetskyi, S. Levit, S. Bunchak, Hutman, Kleiman, Vaisman, Kaperman, Lahman, Shvartsman, Poliak, Zabranskyi
Пошукові терміни Україна, Молдова, Румунія, Бессарабія, Північна Буковина, Вінниччина, Бандурівка, окупація, Голокост, євреї, табори. Ukraine, Moldova, Romania, Bessarabia, Northern Bukovina, Vinnytsia, Bandurivka, occupation, Holocaust, Jews, camps
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 11.98 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/489
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/489
Дата онлайнової публікації 2021-03-12
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Праведний шлях. Українці рятівники»
“The righteous way. Ukrainian rescuers”