Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates (1944)

Відомості про оригінал

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates /

Старший лейтенант Микола Донцов – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, створеної в серпні 1944 р. з колишніх радянських військовополонених. Партизани бригади брали участь у 12 боях, передавали радянським військам розвіддані про укріплення противника, проводили диверсії на його комунікаціях та укріпленнях. 28 жовтня 1944 р. партизанська бригада перейшла лінію фронту, з’єдналася з частинами Червоної армії та була розформована
Senior Lieutenant Mykola Dontsov is the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, created in August 1944 from former Soviet prisoners of war. The partisans of the brigade took part in 12 battles, sent information about the enemy's fortifications to the Soviet troops, and organized sabotage on enemy communications and fortifications. On October 28, 1944, the guerrilla brigade crossed the front line, joined with the Red Army, and was disbanded

Персоналії:
  1. Микола Донцов, Анатолій Царьов, Владислав Янець
  2. Mykola Dontsov, Anatolyi Tsarev, Vladyslav Yanets
Предметні рубрики:
  1. Друга світова війна, Європа, Польща, Армія Людова, Військо Польське, українці, Миколаївщина, військовополонені, нацистські табори, Кельці
  2. World War II, Europe, Poland, Armia Ludowa, Polish Army, Ukrainians, Mykolayiv region, prisoners of war, Nazi camps, Kielce
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: Розміри / Size: 29,7 х 24,0 см / cm
особливості оригіналу: На звороті напис кульковою ручкою: «1944 рік. Фото № 1. На фото зліва направо: 1. Царьов Анатолій – ком. 1-ї роти 10-ї партизанської бригади «Перемога». 2. Донцов Микола Володимирович. 3. Янець Владислав (поляк) кличка Рінальдо (закреслене) Чапаєв – зв’язківець із польського загону «Оськи» – партизани, сформовані з польських селян. Отримують завдання від ком. бригади Донцова командир роти Царьов А. та Рінальдо – зв’язківець від польських партизанів – Янець Владислав, якого партизани називали Чапаєвим, тому що він завжди доставляв донесення верхи на коні» sdvig There is an inscription with a ballpoint pen on the back side: “1944. Photo № 1. In the photo from left to right: 1. Tsarev Anatolyi - com. the 1st mompany of the 10th partisan brigade "Victory". 2. Dontsov Mykola Volodymyrovych. 3. Yanets Vladyslav (Polish) nickname Rinaldo (crossed out) Chapaev - a signalman from the Polish detachment "Oski" - guerrillas formed from Polish peasants. Receiving tasks from brigade commander com. Dontsov the company commander Tsarev A. and Rinaldo - a signalman from the Polish guerrillas - Janets Wladyslaw, whom the guerrillas called Chapaev, because he always delivered the reports by hourse"
 

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-09-07
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/704
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/704

Інші формати

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates (1944)

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates (1944)

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates (1944)

Запити відсутні

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання sdvig Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates (1944)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.