Цифрові колекції

Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання. 1944
Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates. 1944

Уродженець Миколаївщини. У 1939 р. призваний до Червоної армії, учасник оборонних боїв у Криму та на Кубані 1941–1942 рр. У жовтні 1942 р. поранений потрапив у полон, згодом – до табору в м. Кельці (Польща), звідки втік. Від травня 1944 р. – боєць партизанського загону в складі Армії Людової. Від серпня до жовтня 1944 р. – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. По війні мешкав у м. Одеса

From Mykolayiv region. In 1939 he was mobilized in the Red Army, participated

Уродженець Миколаївщини. У 1939 р. призваний до Червоної армії, учасник оборонних боїв у Криму та на Кубані 1941–1942 рр. У жовтні 1942 р. поранений потрапив у полон, згодом – до табору в м. Кельці (Польща), звідки втік. Від травня 1944 р. – боєць партизанського загону в складі Армії Людової. Від серпня до жовтня 1944 р. – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. По війні мешкав у м. Одеса

From Mykolayiv region. In 1939 he was mobilized in the Red Army, participated in the defensive battles in the Crimea and the Cuban in 1941–1942. In October 1942 he was wounded and became a prisoner of war. He was a prisoner of a Nazi camp in Kielce, Poland, he escaped from it. Since May 1944 he was a soldier in a partisan detachment in the Armia Ludowa. From August to October 1944 he was the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army. He lived in Odesa after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Микола Донцов, командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, ставить підлеглим бойове завдання
Mykola Dontsov, commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, sets a combat mission to subordinates
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення трьох чоловіків на повний зріст, у профіль та анфас із напівобертом праворуч, у головних уборах і без, у куртках, сорочках, штанях галіфе, чоботях, із біноклями на шиї, підперезані ременями з портупеями. Зі зброєю, двоє тримають у руках топографічну карту. На тлі рослинності. Світлина копійна
There is a picture of three men in full length, in profile and full face with a half-turn on the right, in hats and without them, in jackets, shirts, breeches, boots, with binoculars around his neck, belted with purses. With weapons, the two hold a topographic map. Against the background of greenery. The photo is a copy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис кульковою ручкою: «1944 рік. Фото № 1. На фото зліва направо: 1. Царьов Анатолій – ком. 1-ї роти 10-ї партизанської бригади «Перемога». 2. Донцов Микола Володимирович. 3. Янець Владислав (поляк) кличка Рінальдо (закреслене) Чапаєв – зв’язківець із польського загону «Оськи» – партизани, сформовані з польських селян. Отримують завдання від ком. бригади Донцова командир роти Царьов А. та Рінальдо – зв’язківець від польських партизанів – Янець Владислав, якого партизани називали Чапаєвим, тому що він завжди доставляв донесення верхи на коні»
There is an inscription with a ballpoint pen on the back side: “1944. Photo № 1. In the photo from left to right: 1. Tsarev Anatolyi - com. the 1st mompany of the 10th partisan brigade "Victory". 2. Dontsov Mykola Volodymyrovych. 3. Yanets Vladyslav (Polish) nickname Rinaldo (crossed out) Chapaev - a signalman from the Polish detachment "Oski" - guerrillas formed from Polish peasants. Receiving tasks from brigade commander com. Dontsov the company commander Tsarev A. and Rinaldo - a signalman from the Polish guerrillas - Janets Wladyslaw, whom the guerrillas called Chapaev, because he always delivered the reports by hourse"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути загнуті
Yellowed, crinkly, dirty, corners are broken
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,7 х 24,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, ручка. Matte photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Старший лейтенант Микола Донцов – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, створеної в серпні 1944 р. з колишніх радянських військовополонених. Партизани бригади брали участь у 12 боях, передавали радянським військам розвіддані про укріплення противника, проводили диверсії на його комунікаціях та укріпленнях. 28 жовтня 1944 р. партизанська бригада перейшла лінію фронту, з’єдналася з частинами Червоної армії та була розформована
Senior Lieutenant Mykola Dontsov is the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, created in August 1944 from former Soviet prisoners of war. The partisans of the brigade took part in 12 battles, sent information about the enemy's fortifications to the Soviet troops, and organized sabotage on enemy communications and fortifications. On October 28, 1944, the guerrilla brigade crossed the front line, joined with the Red Army, and was disbanded
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Армії Людової та Війська Польського. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Бойові дії на території Польщі в 1944 р. . The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Armia Ludowa and the Polish Army. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. Military actions in Poland in 1944
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Донцов, Анатолій Царьов, Владислав Янець. Mykola Dontsov, Anatolyi Tsarev, Vladyslav Yanets
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Армія Людова, Військо Польське, українці, Миколаївщина, військовополонені, нацистські табори, Кельці. World War II, Europe, Poland, Armia Ludowa, Polish Army, Ukrainians, Mykolayiv region, prisoners of war, Nazi camps, Kielce
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.5 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/704
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/704
Дата онлайнової публікації 2021-09-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex