Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського sdvig Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army (10.1944)

Відомості про оригінал

Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського sdvig Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army /

Старший лейтенант Микола Донцов – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, створеної в серпні 1944 р. з колишніх радянських військовополонених. Партизани бригади брали участь у 12 боях, передавали радянським військам розвіддані про укріплення противника, проводили диверсії на його комунікаціях та укріпленнях. 28 жовтня 1944 р. партизанська бригада перейшла лінію фронту, з’єдналася з частинами Червоної армії та була розформована
Senior Lieutenant Mykola Dontsov is the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, created in August 1944 from former Soviet prisoners of war. The partisans of the brigade took part in 12 battles, sent information about the enemy's fortifications to the Soviet troops, and organized sabotage on enemy communications and fortifications. On October 28, 1944, the guerrilla brigade crossed the front line, joined with the Red Army, and was disbanded

Персоналії:
  1. Микола Донцов, Микола Цибульський, Владислав Янець
  2. Mykola Dontsov, Mykola Tsybulsky, Vladyslav Yanets
Предметні рубрики:
  1. Друга світова війна, Європа, Польща, Армія Людова, Військо Польське, українці, Миколаївщина, військовополонені, нацистські табори, Кельці
  2. World War II, Europe, Poland, Armia Ludowa, Polish Army, Ukrainians, Mykolayiv region, prisoners of war, Nazi camps, Kielce
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: Розміри / Size: 24,0 х 29,6 см / cm
особливості оригіналу: На звороті напис російською мовою кульковою ручкою: «Фото № 2. 1944 рік, жовтень м-ць. Штаб бригади. На фото зліва направо: стоять: 1. Карнухін Андрій, ком. групи мінометів партизанської бригади «Перемога». 2. Самородов Михайло, ком. 2 роти. 3. Донцов Микола Володимирович, ком. партизанської бригади. 4. Цибульський Микола Якимович – нач. штабу. 5. Янець Владислав (поляк). 6. … 7 Рудаков Іван, зам. ком. бригади із забезпечення продовольством, мав у підпорядкуванні взвод для забезпечення продовольством розвідувальної групи та штабу бригади» sdvig There is an inscription with a ballpoint pen on the back side: “1944. Photo № 2. October m. The headquarter of the brigade. In the photo from left to right: 1. Karnukhin Andrey, comm. group of mortars of the partisan brigade "Victory". 2. Samorodov Mikhail 2 companies. 3. Dontsov Mykola Volodymyrovych com.of the partisan brigade. 4. Mykola Yakymovych Tsybulsky – lead. Of the headquarter. 5. Yanets Vladyslav (Polish) 6.. 7 Rudakov Ivan, the deputy of com. brigade, had a platoon to organize food supply of intelligence group and brigade headquarter"
 

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-09-07
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/708
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/708

Інші формати

Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського sdvig Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army (10.1944)

Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського sdvig Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army (10.1944)

Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського sdvig Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army (10.1944)

Запити відсутні

Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського sdvig Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army (10.1944)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.