Цифрові колекції

Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. 10.1944
Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army. 10.1944

Уродженець Миколаївщини. У 1939 р. призваний до Червоної армії, учасник оборонних боїв у Криму та на Кубані 1941–1942 рр. У жовтні 1942 р. поранений потрапив у полон, згодом – до табору в м. Кельці (Польща), звідки втік. Від травня 1944 р. – боєць партизанського загону в складі Армії Людової. Від серпня до жовтня 1944 р. – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. По війні мешкав у м. Одеса

From Mykolayiv region. In 1939 he was mobilized in the Red Army, participated

Уродженець Миколаївщини. У 1939 р. призваний до Червоної армії, учасник оборонних боїв у Криму та на Кубані 1941–1942 рр. У жовтні 1942 р. поранений потрапив у полон, згодом – до табору в м. Кельці (Польща), звідки втік. Від травня 1944 р. – боєць партизанського загону в складі Армії Людової. Від серпня до жовтня 1944 р. – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського. По війні мешкав у м. Одеса

From Mykolayiv region. In 1939 he was mobilized in the Red Army, participated in the defensive battles in the Crimea and the Cuban in 1941–1942. In October 1942 he was wounded and became a prisoner of war. He was a prisoner of a Nazi camp in Kielce, Poland, he escaped from it. Since May 1944 he was a soldier in a partisan detachment in the Armia Ludowa. From August to October 1944 he was the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army. He lived in Odesa after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Микола Донцов зі штабом 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського
Mykola Dontsov with the headquarter of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army
Походження 10.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено 10 чоловіків на повний зріст, стоячи, сидячи та лежачи, у три ряди, анфас, у пілотках, кепі, кашкеті, шапці, береті, в куртках, піджаках, гімнастерках, підперезані ременями, з портупеями, у штанях, чоботях, із біноклями та зброєю. На тлі рослинності. Світлина копійна
There is a picture of 10 men full-length, standing, sitting and lying, in three rows, full face, in hats, caps, hats, berets, jackets, blazers, tunics, belts, with wallets, pants, boots, binoculars and weapons. Against the background of greenery. The photo is a copy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою кульковою ручкою: «Фото № 2. 1944 рік, жовтень м-ць. Штаб бригади. На фото зліва направо: стоять: 1. Карнухін Андрій, ком. групи мінометів партизанської бригади «Перемога». 2. Самородов Михайло, ком. 2 роти. 3. Донцов Микола Володимирович, ком. партизанської бригади. 4. Цибульський Микола Якимович – нач. штабу. 5. Янець Владислав (поляк). 6. … 7 Рудаков Іван, зам. ком. бригади із забезпечення продовольством, мав у підпорядкуванні взвод для забезпечення продовольством розвідувальної групи та штабу бригади»
There is an inscription with a ballpoint pen on the back side: “1944. Photo № 2. October m. The headquarter of the brigade. In the photo from left to right: 1. Karnukhin Andrey, comm. group of mortars of the partisan brigade "Victory". 2. Samorodov Mikhail 2 companies. 3. Dontsov Mykola Volodymyrovych com.of the partisan brigade. 4. Mykola Yakymovych Tsybulsky – lead. Of the headquarter. 5. Yanets Vladyslav (Polish) 6.. 7 Rudakov Ivan, the deputy of com. brigade, had a platoon to organize food supply of intelligence group and brigade headquarter"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, прим’ятий, кути загнуті, проколоті дірки по верхніх краях
Yellowed, crinkly, crumpled, corners are broken, punctured holes on the upper edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 24,0 х 29,6 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, ручка. Matte photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 10.1944 - 10.1944. Місце : Place: Польща. Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Старший лейтенант Микола Донцов – командир 10-ї партизанської бригади «Перемога» Війська Польського, створеної в серпні 1944 р. з колишніх радянських військовополонених. Партизани бригади брали участь у 12 боях, передавали радянським військам розвіддані про укріплення противника, проводили диверсії на його комунікаціях та укріпленнях. 28 жовтня 1944 р. партизанська бригада перейшла лінію фронту, з’єдналася з частинами Червоної армії та була розформована
Senior Lieutenant Mykola Dontsov is the commander of the 10th partisan brigade "Victory" of the Polish Army, created in August 1944 from former Soviet prisoners of war. The partisans of the brigade took part in 12 battles, sent information about the enemy's fortifications to the Soviet troops, and organized sabotage on enemy communications and fortifications. On October 28, 1944, the guerrilla brigade crossed the front line, joined with the Red Army, and was disbanded
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Армії Людової та Війська Польського. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Бойові дії на території Польщі в 1944 р.. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Armia Ludowa and the Polish Army. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. Military actions in Poland in 1944
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Польща. Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Донцов, Микола Цибульський, Владислав Янець. Mykola Dontsov, Mykola Tsybulsky, Vladyslav Yanets
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, Польща, Армія Людова, Військо Польське, українці, Миколаївщина, військовополонені, нацистські табори, Кельці. World War II, Europe, Poland, Armia Ludowa, Polish Army, Ukrainians, Mykolayiv region, prisoners of war, Nazi camps, Kielce
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.35 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/708
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/708
Дата онлайнової публікації 2021-09-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex