Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії sdvig Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army (04.1945)

Відомості про оригінал

Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії sdvig Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army /

«Поручник» (старший лейтенант) Юрій Мірошниченко, старший iнспектор вiддiлу з енергетики та пального штабу 1-ї армiї Війська Польського
"Poruchyk" senior lieutenant Yuriy Miroshnychenko is a senior inspector of the department of the energy and fuel of the headquarter of the 1st Army of the Polish Army

Персоналії:
  1. Юрій Мірошниченко. Yuriy Miroshnychenko
Предметні рубрики:
  1. Друга світова війна, Європа, КПІ, Червона армія, Військова академія механізації та моторизації РСЧА, ленд-ліз, Харків, Польща, Військо Польське, Варшава, українці, Вінниччина, Київ, ветеранський рух, інваліди війни, ПММ
  2. World War II, Europe, Kyiv Polytechnic Institute, Red Army, Military Academy of Mechanization and Motorization of the Red Army, Land-Lease, Kharkiv, Poland, Polish Army, Warsaw, Ukrainians, Vinnytsia, Kyiv, veterans' movement, disabled after the war
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: Розміри / Size: 6,4 х 9,3 см / cm
особливості оригіналу: На звороті написи російською мовою, синьою кульковою ручкою: «Варшава, квітень 1945»; олівцем: «Штаб (нерозбірливо) 1-го Білоруського, п/п-к Аленцев В., рядовий Молєв С. (шофер). Заднє сидіння – Михайлов Ж., Мірошниченко Ю., Нимидоров Вас. (нерозбірливо) Новак (за Віллісом)»; зеленою кульковою ручкою: «Виїзд на передову 1пА» sdvig There are inscriptions on the back side in Russian, with a blue ballpoint pen: "Warsaw, April 1945"; with a pencil: "Headquarters (illegibly) of the 1st Belarusian, lieutenant-colonel Alentsev V., private Molev S. (driver). Back seat - Mikhailov Zh., Miroshnychenko Y., Nimidorov Vas. (illegibly) Novak (behind Willis)"; with a green ballpoint pen: "Departure to the frontline of the 1st P Army"
 

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-09-09
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/720
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/720

Інші формати

Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії sdvig Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army (04.1945)

Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії sdvig Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army (04.1945)

Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії sdvig Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army (04.1945)

Запити відсутні

Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії sdvig Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army (04.1945)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.