Цифрові колекції

Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії. 04.1945
Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army. 04.1945

Уродженець Вінниччини. У 1941 р. закінчив Київський політехнічний інститут, у 1942 р. – Військову академію механізації і моторизації РСЧА. Фахівець із пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ), під час служби в армії контролював отримання, транспортування, розподіл та використання ПММ. Від літа 1942 р. до березня 1944 р. – на різних ділянках німецько-радянського фронту. Від березня 1944 р. – у складі 1-го польського корпусу, згодом – 1-ї армії Війська Польського, в 1945–1946 рр. – у Міністерстві

Уродженець Вінниччини. У 1941 р. закінчив Київський політехнічний інститут, у 1942 р. – Військову академію механізації і моторизації РСЧА. Фахівець із пально-мастильних матеріалів (далі – ПММ), під час служби в армії контролював отримання, транспортування, розподіл та використання ПММ. Від літа 1942 р. до березня 1944 р. – на різних ділянках німецько-радянського фронту. Від березня 1944 р. – у складі 1-го польського корпусу, згодом – 1-ї армії Війська Польського, в 1945–1946 рр. – у Міністерстві оборони Польщі. Після звільнення з армії полковник – інженер запасу мешкав у м. Київ, брав активну участь у ветеранському русі. Через поранення, отримані в боях під м. Харків та Варшава, мав інвалідність І групи

From Vinnytsia region. In 1941 he graduated from the Kyiv Polytechnic Institute, in 1942 – the Military Academy of Mechanization and Motorization of the Red Army. He was a specialist in petrol, oil, and lubricants. He controlled the receiving, transportation, distribution, and use of these materials in the army during all his service. From the summer of 1942 to March 1944 he did it in the different locations of the German-Soviet battlefront. Since March 1944 he served in the 1st Polish Corps, later – in the 1st Army of the Polish Army, in 1945-1946 – in the Ministry of Defense of Poland. He lived in Kyiv after releasing from the army. He was the colonel-reserve engineer and took an active part in the veterans' movement. He was wounded during the Battles of Kharkiv and Warsaw and became the disabled person after the war

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Юрій Мірошниченко з військовослужбовцями Війська Польського та Червоної армії
Yuriy Miroshnychenko with servicemen of the Polish Army and the Red Army
Походження 04.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено 7 чоловіків, з них 6 сидять у автомобілі Wyllis MB (по троє на передньому та задньому сидіннях), 1 стоїть позаду машини. У кашкетах, конфедератках та без головних уборів, у кітелях, штанях, чоботях. Автомобіль стоїть на ґрунтовій дорозі, на тлі невисокого дощатого паркану та дерев
There is a picture of 7 men, 6 of them are sitting in a Wyllis MB (three in the front and back seats), 1 is staying behind the car. In caps, confederates and without hats, in coats, pants, boots. The car is staying on a dirt road, against the background of a low wooden fence and trees
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті написи російською мовою, синьою кульковою ручкою: «Варшава, квітень 1945»; олівцем: «Штаб (нерозбірливо) 1-го Білоруського, п/п-к Аленцев В., рядовий Молєв С. (шофер). Заднє сидіння – Михайлов Ж., Мірошниченко Ю., Нимидоров Вас. (нерозбірливо) Новак (за Віллісом)»; зеленою кульковою ручкою: «Виїзд на передову 1пА»
There are inscriptions on the back side in Russian, with a blue ballpoint pen: "Warsaw, April 1945"; with a pencil: "Headquarters (illegibly) of the 1st Belarusian, lieutenant-colonel Alentsev V., private Molev S. (driver). Back seat - Mikhailov Zh., Miroshnychenko Y., Nimidorov Vas. (illegibly) Novak (behind Willis)"; with a green ballpoint pen: "Departure to the frontline of the 1st P Army"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути загнуті
Yellowed, crincly, dirty, corners are broken
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 6,4 х 9,3 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий, олівець, чорн. Matte photo paper, pencil, ink
Техніка Фотодрук чорно-білий, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 04.1945 - 04.1945. Місце : Place: м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація «Поручник» (старший лейтенант) Юрій Мірошниченко, старший iнспектор вiддiлу з енергетики та пального штабу 1-ї армiї Війська Польського
"Poruchyk" senior lieutenant Yuriy Miroshnychenko is a senior inspector of the department of the energy and fuel of the headquarter of the 1st Army of the Polish Army
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Ленд-ліз. Українці в лавах Війська Польського. Бойові дії на території Польщі в 1944–1945 рр. Ветеранський рух учасників Другої світової війни. Долі інвалідів Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Lend-Lease. Ukrainians in the ranks of the Polish Army. Military actions in Poland in 1944-1945. The veterans’ movement of the participants of the Second World War. The destinies of the disabled participants the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста м. Варшава, Польща. Warsaw, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Юрій Мірошниченко. Yuriy Miroshnychenko
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, КПІ, Червона армія, Військова академія механізації та моторизації РСЧА, ленд-ліз, Харків, Польща, Військо Польське, Варшава, українці, Вінниччина, Київ, ветеранський рух, інваліди війни, ПММ. World War II, Europe, Kyiv Polytechnic Institute, Red Army, Military Academy of Mechanization and Motorization of the Red Army, Land-Lease, Kharkiv, Poland, Polish Army, Warsaw, Ukrainians, Vinnytsia, Kyiv, veterans' movement, disabled after the war
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.69 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/720
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/720
Дата онлайнової публікації 2021-09-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex