Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії sdvig The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya (20.09.1951)

Відомості про оригінал

Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії sdvig The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya /

Упродовж липня 1943 р. – грудня 1944 р. Іван Скрипай займався підпільною, організаційною та бойовою діяльністю в окупованому м. Париж та на сході країни. У жовтні 1943 р. ввійшов до Центрального комітету радянських військовополонених – підпільної організації, що мала на меті об'єднати й скоординувати дії розрізнених підпільників та партизанів – колишніх радянських військовополонених у Франції. У червні – грудні 1944 р. організував і очолив партизанську роту ім. Максима Горького, що діяла на сході Франції.
Після повернення на батьківщину І. Скрипай пройшов держперевірку. Проте в березні 1950 р. його було заарештовано, а згодом засуджено до 10 років виправно-трудових таборів за «зв'язок з іноземною розвідкою».
У цьому документі автор дуже детально описує свій бойовий шлях і підпільну діяльність, не раз наголошує, що він радянський патріот, звертається до члена Політбюро ЦК ВКП(б), міністра держбезпеки СРСР Л. Берії із проханням розібратись у його справі.
У 1956 р. І. Скрипая було реабілітовано, подальші роки свого життя він присвятив вивченню руху Опору у Франції та боротьбі за визнання всіх учасників підпільної боротьби
From July 1943 to December 1944, Ivan Skrypay was a participant in organizational and combat activities of the underground in occupied Paris and in the eastern of the country. In October 1943, he joined the Central Committee of Soviet Prisoners of War. An underground organization's aim was to unite and coordinate the activities of scattered underground participants and partisans, who were former Soviet prisoners of war in France. In June - December 1944 he organized and led Maksym Horʹkyy partisan company, which operated in eastern France.
I. Skrypay passed a state security inspection after returning to Motherland. However, in March 1950, he was arrested and later sentenced to 10 years in a labor camp like a spy.
The author wrote about his military career and underground activities in detail, several times proclaimed that he is a Soviet patriot in this document. The author asked a member of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party, Minister of State Security of the USSR L. Beriya to reinvestigate his case.
In 1956 I. Skrypay was rehabilitated. He devoted the next years of his life for research the Resistance movement in France and the struggle for recognition of all participants in the underground struggle

Персоналії:
  1. Іван Скрипай, Лаврентій Берія, Марк Слободинський, Георгій Шибанов, Василь Порик
  2. Ivan Skrypay, Lavrentiy Beriya, Mark Slobodynsʹkyy, Heorhiy Shybanov, Vasylʹ Poryk
Предметні рубрики:
  1. Друга світова війна, Європа, українці, Полтавщина, Червона армія, нацистські табори, Франція, Париж, Марсель, рух Опору, підпілля, партизани, репатріація, репресії, реабілітовані, ветерани, дослідники, архів, Черкаси
  2. World War II, Europe, Ukrainians, Poltava region, Red Army, Nazi camps, France, Paris, Marseille, Resistance movement, underground, partisans, repatriation, repression, rehabilitated, veterans, researchers, archive, Cherkasy
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: 9 аркушів / sheets
Розміри / Size: 34,0 х 20,5; 20,0 х 16,5; 16,4 х 21,0 см / cm
 

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-12-06
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/929
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/929

Інші формати

Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії sdvig The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya (20.09.1951)

Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії sdvig The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya (20.09.1951)

Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії sdvig The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya (20.09.1951)

Запити відсутні

Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії sdvig The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya (20.09.1951)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.