Цифрові колекції

Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії. 20.09.1951
The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya. 20.09.1951

Уродженець Полтавщини. Від 1929 р. в лавах Червоної армії. Командир, фахівець із тилового забезпечення. У 1941–1942 рр. учасник оборонних боїв на різних ділянках німецько-радянського фронту. У липні 1942 р. пораненим потрапив у полон, в'язень низки нацистських таборів. У червні 1943 р. втік із табору в м. Форбах на сході Франції. Учасник місцевого руху Опору. Упродовж січня – червня 1945 р. працював у радянській репатріаційній комісії у м. Марсель. По війні зазнав більшовицьких репресій, реабілітований.

Уродженець Полтавщини. Від 1929 р. в лавах Червоної армії. Командир, фахівець із тилового забезпечення. У 1941–1942 рр. учасник оборонних боїв на різних ділянках німецько-радянського фронту. У липні 1942 р. пораненим потрапив у полон, в'язень низки нацистських таборів. У червні 1943 р. втік із табору в м. Форбах на сході Франції. Учасник місцевого руху Опору. Упродовж січня – червня 1945 р. працював у радянській репатріаційній комісії у м. Марсель. По війні зазнав більшовицьких репресій, реабілітований. Мешкав у м. Черкаси, активний учасник ветеранського руху, дослідник руху Опору у Франції

From Poltava region. Since 1929 he served in the ranks of the Red Army. Commander, logistics specialist. He participated in defensive hostilities in different parts of the German-Soviet battlefront in 1941–1942. In July 1942, when he was wounded, he became a prisoner of war, a prisoner of a number of Nazi camps. In June 1943 he escaped from a camp in Forbes in eastern France. He was a participant in the local Resistance movement. From January to June 1945 he worked for the Soviet Repatriation Commission in Marseilles. He was repressed after the war, rehabilitated. He lived in Cherkasy and was an active participant in the veterans' movement, a researcher of the Resistance movement in France

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Іван Скрипай
Ivan Skrypay
Назва Чернетка листа Івана Скрипая до Лаврентія Берії
The draft of the letter of Ivan Skrypay to Lavrentiy Beriya
Походження 20.09.1951
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На дев'яти аркушах (із них чотири – в клітинку; два – подвійні в лінійку) двобічний рукописний текст, написаний чорнилом фіолетового кольору
There is a double-sided handwriting text with purple ink on nine sheets (four of them - quadrille ruled; two - lined double-paper)
Стан збереження та дефекти оригіналу Дуже потертий, забруднений, пожовтілий, прим'ятий, кути заломлені, згини, чорнило місцями вигоріло, плями, сліди іржі, дірки від діркопробивача, численні розриви (близько 0,6–3,0 см), відсутні фрагменти (близько 4,5 х 2,0; 2,5 х 3,7; 1,5 х 1,0 см), помітки простим олівцем, виправлення, проколи від прошивання
Very frayed, dirty, yellowed, crumpled, corners are broken, bends, ink burnt out in places, there are stains, traces of rust, holes from the puncher, numerous tears (about 0.6-3.0 cm), fragments (about 4.5 x 2.0; 2.5 x 3.7; 1.5 x 1.0 cm) are absent, there are notes with a simple pencil, corrections, punctures from stitching
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 9 аркушів / sheets
Розміри / Size: 34,0 х 20,5; 20,0 х 16,5; 16,4 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 20.09.1951 - 20.09.1951. Місце : Place: Таджицька РСР, СРСР. Tajik SSR, USSR
Джерело, час, спосіб надходження З особистого архіву Івана Скрипая – учасника руху Опору у Франції та ветеранського руху в повоєнний час
From the personal archive of Ivan Skrypay – a participant in the Resistance movement in France and the veterans' movement after the war
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Упродовж липня 1943 р. – грудня 1944 р. Іван Скрипай займався підпільною, організаційною та бойовою діяльністю в окупованому м. Париж та на сході країни. У жовтні 1943 р. ввійшов до Центрального комітету радянських військовополонених – підпільної організації, що мала на меті об'єднати й скоординувати дії розрізнених підпільників та партизанів – колишніх радянських військовополонених у Франції. У червні – грудні 1944 р. організував і очолив партизанську роту ім. Максима Горького, що діяла на сході Франції.
Після повернення на батьківщину І. Скрипай пройшов держперевірку. Проте в березні 1950 р. його було заарештовано, а згодом засуджено до 10 років виправно-трудових таборів за «зв'язок з іноземною розвідкою».
У цьому документі автор дуже детально описує свій бойовий шлях і підпільну діяльність, не раз наголошує, що він радянський патріот, звертається до члена Політбюро ЦК ВКП(б), міністра держбезпеки СРСР Л. Берії із проханням розібратись у його справі.
У 1956 р. І. Скрипая було реабілітовано, подальші роки свого життя він присвятив вивченню руху Опору у Франції та боротьбі за визнання всіх учасників підпільної боротьби
From July 1943 to December 1944, Ivan Skrypay was a participant in organizational and combat activities of the underground in occupied Paris and in the eastern of the country. In October 1943, he joined the Central Committee of Soviet Prisoners of War. An underground organization's aim was to unite and coordinate the activities of scattered underground participants and partisans, who were former Soviet prisoners of war in France. In June - December 1944 he organized and led Maksym Horʹkyy partisan company, which operated in eastern France.
I. Skrypay passed a state security inspection after returning to Motherland. However, in March 1950, he was arrested and later sentenced to 10 years in a labor camp like a spy.
The author wrote about his military career and underground activities in detail, several times proclaimed that he is a Soviet patriot in this document. The author asked a member of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party, Minister of State Security of the USSR L. Beriya to reinvestigate his case.
In 1956 I. Skrypay was rehabilitated. He devoted the next years of his life for research the Resistance movement in France and the struggle for recognition of all participants in the underground struggle
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах Червоної армії. Соціогуманітарні складники війни: життєпис українських військовополонених. Рух Опору у Франції. Радянська репресивно-каральна система 1930–1950 рр. Ветеранський рух. Увічнення пам’яті учасників Другої світової війни. Second World War. Nazi occupation of Europe.Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Red Army. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Ukrainian prisoners of war. The Resistance movement in France. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s. Veterans’ movement. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Іван Скрипай, Лаврентій Берія, Марк Слободинський, Георгій Шибанов, Василь Порик. Ivan Skrypay, Lavrentiy Beriya, Mark Slobodynsʹkyy, Heorhiy Shybanov, Vasylʹ Poryk
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Полтавщина, Червона армія, нацистські табори, Франція, Париж, Марсель, рух Опору, підпілля, партизани, репатріація, репресії, реабілітовані, ветерани, дослідники, архів, Черкаси. World War II, Europe, Ukrainians, Poltava region, Red Army, Nazi camps, France, Paris, Marseille, Resistance movement, underground, partisans, repatriation, repression, rehabilitated, veterans, researchers, archive, Cherkasy
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (6 files : 3.09 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/929
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/929
Дата онлайнової публікації 2021-12-06
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex