Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда» sdvig The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda" (05.05.1971)

Відомості про оригінал

Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда» sdvig The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda" /

Василь Таскін у жовтні 1943 р. ввійшов до Центрального комітету радянських військовополонених – підпільної організації, що мала на меті об'єднати й скоординувати дії розрізнених підпільників та партизанів – колишніх радянських військовополонених у Франції. Від березня 1944 р. займався підпільною діяльністю в м. Нансі та його околицях, обіймав керівну посаду в партизанському загоні «Сталінград».
У цьому листі автор звертається до генерал-лейтенанта Миколи Макєєва, головного редактора газети «Красная звезда», центрального друкованого органу Міністерства оборони СРСР, із критичними зауваженнями щодо збірки військового історика Миколи Семиряги «Радянські люди в європейському русі Опору» (російською мовою)
In October 1943, Vasyl’ Taskin joined the Central Committee of Soviet Prisoners of War. An underground organization's aim was to unite and coordinate the activities of scattered underground participants and partisans, who were former Soviet prisoners of war in France Since March 1944, he was a participant in the underground in Nancy and its suburbs, held a senior position in the partisan detachment "Stalingrad".
The author wrote in the letter about his critical remarks about "Soviet People in the European Resistance Movement" the storybook of a military historian Mykola Semyryaha. The letter was addressed to lieutenant general Mykol Makyeyev the main editor of the newspaper “Krasnaya Zvezda”, which was the main newspaper of the Ministry of Defense of USSR

Персоналії:
  1. Василь Таскін, Іван Скрипай, Микола Макєєв, Василь Порик, Микола Семиряга
  2. Vasyl' Taskin, Ivan Skrypay, Mykol Makyeyev, Vasylʹ Poryk, Mykola Semyryaha
Предметні рубрики:
  1. Друга світова війна, Європа, росіяни, Урал, Червона армія, прикордонники, Латвія, нацистські табори, Франція, Париж, Нансі, рух Опору, підпілля, партизани, ветерани, дослідники, проживання в Україні, Одеса
  2. World War II, Europe, Russians, the Urals, Red Army, border guards, Latvia, Nazi camps, France, Paris, Nancy, Resistance movement, underground, partisans, veterans, researchers, living in Ukraine, Odessa
Опис оригіналу / Примітки про оригінал
фізичний розмір: Розміри / Size: 27,0 х 19,0 см / cm
особливості оригіналу: На лицьовій стороні у правому верхньому куті написи: червоною кульковою ручкою – «№ 2», олівцем – «24»; на звороті підпис Василя Таскіна sdvig There are inscriptions in the upper right corner: with red ballpoint pen – "№ 2", with pencil – "24", on the front side; there is the signature of Vasil' Taskin the back side
 

Відомості про електронний ресурс

Загальне позначення
матеріалу:
[Електронний ресурс]
Примітки про електронний ресурс:
системні вимоги: MS IE 8.0 и виші; Opera 9.0 и виші; Mozilla Firefox 3.0
джерело назви: Назва з екрану
Дата онлайнової публікації: 2021-12-07
URL:
(самостійний ресурс, перегляд у візуалізаторі)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/d_visu/933
URL:
(ресурс у складі колекції)
https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/933

Інші формати

Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда» sdvig The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda" (05.05.1971)

Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда» sdvig The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda" (05.05.1971)

Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда» sdvig The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda" (05.05.1971)

Запити відсутні

Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда» sdvig The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda" (05.05.1971)

Система управления электронными коллекциями
"Digitized Content Visualizator" (DC-Visu: v.1.0)

Модуль визуализации цифровых документов

Модуль визуализации предназначен для просмотра изображений оцифрованных книг, листовых и изобразительных материалов.
Модуль обеспечивает:

  • масштабирование изображения;
  • навигацию по изображению;
  • навигацию по многостраничным объектам с использованием списков, содержаний или указателей.

Модуль визуализации рассчитан на использование в электронных библиотеках и коллекциях, может быть использован для просмотра внешних объектов АИБС, а также может быть интегрирован с полнотекстовыми системами и базами данных.

Модуль не требует от пользователя дополнительных инсталляций, рассчитан на использование всех актуальных на сегодня браузерах, в частности:

  • Mozilla Firefox v3.0 и выше;
  • Opera 9 и выше;
  • Internet Explorer 8 и выше.

Ознакомиться с функциональными возможностями модуля визуализации цифрових документов можно на примерах, представленных в Электронной коллекции.