Цифрові колекції

Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда». 05.05.1971
The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda". 05.05.1971

Росіянин, уродженець Уралу. Прикордонник, із початком німецько-радянської війни учасник оборонник боїв на території Латвії, у серпні 1941 р. важкопораненим потрапив у полон. В'язень низки нацистських таборів. У 1943 р. втік із табору в м. Брюе (Північна Франція), приєднався до руху Опору. У 1943–1944 рр. займався підпільною, організаційною та бойовою діяльністю в окупованому м. Париж та на сході країни. По війні мешкав у м. Одеса, активний учасник ветеранського руху, дослідник руху Опору у Франції

Росіянин, уродженець Уралу. Прикордонник, із початком німецько-радянської війни учасник оборонник боїв на території Латвії, у серпні 1941 р. важкопораненим потрапив у полон. В'язень низки нацистських таборів. У 1943 р. втік із табору в м. Брюе (Північна Франція), приєднався до руху Опору. У 1943–1944 рр. займався підпільною, організаційною та бойовою діяльністю в окупованому м. Париж та на сході країни. По війні мешкав у м. Одеса, активний учасник ветеранського руху, дослідник руху Опору у Франції

Russian, from the Urals. He served as a border guard. He participated in the defensive hostilities on the territory of Latvia after the beginning of the German-Soviet war. In August 1941 he was injured and became a prisoner of war. He was a prisoner of a number of Nazi camps. In 1943 he escaped from a camp in Bruay (northern France) and joined the Resistance movement. In 1943-1944 he participated in organizational and combat activities of the underground in occupied Paris and in the east of the country. He lived in Odessa after the war. He was a participant in the veterans' movement and a researcher of the Resistance movement in France

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Василь Таскін
Vasyl' Taskin
Назва Копія листа Василя Таскіна до редакції газети «Красная звезда»
The copy of the letter of Vasyl' Taskin to the newspaper "Krasnaya zvezda"
Походження 05.05.1971
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші двобічний рукописний текст фіолетового кольору з підписом
There is a a double-sided handwriting text in purple color with the signature on the sheet
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На лицьовій стороні у правому верхньому куті написи: червоною кульковою ручкою – «№ 2», олівцем – «24»; на звороті підпис Василя Таскіна
There are inscriptions in the upper right corner: with red ballpoint pen – "№ 2", with pencil – "24", on the front side; there is the signature of Vasil' Taskin the back side
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, прим'ятий, пожовтілий, сліди від діркопробивача, кути заломлені, згини, окремі рядки підкреслені
Frayed, crushed, yellowed, there are punch marks, corners are bent, there are bends and underlined lines
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 27,0 х 19,0 см / cm
Матеріал Папір, кулькова ручка. Paper, ballpoint pen
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 05.05.1971 - 05.05.1971. Місце : Place: м. Одеса, СРСР. Odessa, USSR
Джерело, час, спосіб надходження З особистого архіву Івана Скрипая – учасника руху Опору у Франції та ветеранського руху в повоєнний час
From the personal archive of Ivan Skrypay – a participant in the Resistance movement in France and the veterans' movement after the war
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Василь Таскін у жовтні 1943 р. ввійшов до Центрального комітету радянських військовополонених – підпільної організації, що мала на меті об'єднати й скоординувати дії розрізнених підпільників та партизанів – колишніх радянських військовополонених у Франції. Від березня 1944 р. займався підпільною діяльністю в м. Нансі та його околицях, обіймав керівну посаду в партизанському загоні «Сталінград».
У цьому листі автор звертається до генерал-лейтенанта Миколи Макєєва, головного редактора газети «Красная звезда», центрального друкованого органу Міністерства оборони СРСР, із критичними зауваженнями щодо збірки військового історика Миколи Семиряги «Радянські люди в європейському русі Опору» (російською мовою)
In October 1943, Vasyl’ Taskin joined the Central Committee of Soviet Prisoners of War. An underground organization's aim was to unite and coordinate the activities of scattered underground participants and partisans, who were former Soviet prisoners of war in France Since March 1944, he was a participant in the underground in Nancy and its suburbs, held a senior position in the partisan detachment "Stalingrad".
The author wrote in the letter about his critical remarks about "Soviet People in the European Resistance Movement" the storybook of a military historian Mykola Semyryaha. The letter was addressed to lieutenant general Mykol Makyeyev the main editor of the newspaper “Krasnaya Zvezda”, which was the main newspaper of the Ministry of Defense of USSR
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Росіяни в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Росіяни в лавах Червоної армії. Оборонні бої 1941 р.: Латвія. Соціогуманітарні складники війни: життєпис російських військовополонених. Рух Опору у Франції. Ветеранський рух. Увічнення пам’яті учасників Другої світової війни. Second World War. Nazi occupation of Europe. Russians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Russians in the ranks of the Red Army. The defensive hostilities in Latvia in 1941. Socio-humanitarian components of the war. Biography of Russian prisoners of war. The Resistance movement in France. Veterans’ movement. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Франція. France
Особи, пов’язані з музейним предметом Василь Таскін, Іван Скрипай, Микола Макєєв, Василь Порик, Микола Семиряга. Vasyl' Taskin, Ivan Skrypay, Mykol Makyeyev, Vasylʹ Poryk, Mykola Semyryaha
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, росіяни, Урал, Червона армія, прикордонники, Латвія, нацистські табори, Франція, Париж, Нансі, рух Опору, підпілля, партизани, ветерани, дослідники, проживання в Україні, Одеса. World War II, Europe, Russians, the Urals, Red Army, border guards, Latvia, Nazi camps, France, Paris, Nancy, Resistance movement, underground, partisans, veterans, researchers, living in Ukraine, Odessa
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (6 files : 1.36 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/933
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/933
Дата онлайнової публікації 2021-12-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex