Цифрові колекції
thumb
Українці – Праведники народів світу
Ukrainians – Righteous Аmong the Nations

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, пов’язані з українцями, які отримали почесне звання Праведників народів світу. Колекційне зібрання презентує документи, листи, фотографії, щоденники та особисті речі, що розповідають про унікальні історії порятунку євреїв у роки Голокосту та висвітлюють обставини порятунку й постаті рятівників. Станом на 1 січня 2022 р. звання «Праведник народів світу» удостоєні 2691 українець. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце (після Польщі, Нідерландів та Франції).

The collection represents the digitized artifacts of fund collection connected with Ukrainians, who were awarded with «Righteous Among the Nations» award. The collection represents documents, letters, photographs, diaries and personal things telling about the unique history of Jews' salvation during the Holocaust and highlighting the circumstances of salvation and the figure of saviors. As of January 1, 2022, 2691 Ukrainians were awarded "Righteous Among the Nations" award. According to this number Ukraine ranks fourth in the world (after Poland, Netherlands and France)