Цифрові колекції
Об'єктів - 2
Повідомлення Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам та установам СРСР про руйнування й звірства, скоєні німецько-фашистськими загарбниками в місті Києві. – Москва, 1944

Report of the Extraordinary State Commission for ascertaining and investigating crimes perpetrated by the German-Fascist invaders and their accomplices, and the damage inflicted by them on citizens, collective farms, social organizations, State enterprises and institutions of the USSR about destruction and atrocities committed by the Nazi invaders in Kyiv. – Moscow, 1944

Містить повідомлення про руйнування промисловості, транспорту й комунального господарства Києва та пограбування населення; плюндрування й грабунок культурних та історичних цінностей; масове винищення мирних громадян та радянських військовополонених, зокрема в Бабиному Яру, у Сирецькому та Дарницькому таборах

It contains the information about the destruction of industry, transport and communal services system of Kyiv and looting of the population; devastation and robbery of cultural and historical values; massacres of civilians and S ...

Вказівки батькам у вихованні дітей. 1949

Instructions for parents in raising children. 1949

Важливим напрямом діяльності українського націоналістичного підпілля та збройного повстанства в боротьбі з кремлівським режимом був випуск брошур та листівок пропагандивно-виховного змісту задля плекання української молоді. Одним із підпільних видавничих осередків повстанців стала друкарня ім. Якова Бусола–«Київського» в с. Чернихів (Зборівський район Тернопільської області) біля р. Серет. 1 липня 1952 р. типографію було знищено радянськими органами держбезпеки

An important line of activity of the Ukrainian nationalist underground and ...