Цифрові колекції
thumb
Голокост
Holocaust

У колекції представлено оцифровану музейну автентику, пов’язану з Голокостом. Презентовані матеріали висвітлюють нацистську політику переслідування та знищення євреїв, зокрема й на українських теренах. Колекція містить документи, листи та щоденники, які свідчать про злочини нацистів; світлини, книжки, особисті речі людей, чиї долі були пов’язані з подіями Голокосту, включає артефакти, які розповідають про історії порятунку приречених та про їхніх рятівників.

The collection features the digitized museum authenticity related to the Holocaust. The presented materials cover the Nazi policy of persecution and extermination of Jews, including in Ukraine. The collection contains the documents, letters and diaries that testify to the crimes of the Nazis; the photographs, books, personal belongings of people whose destinies were connected with the events of the Holocaust, and it includes artifacts that tell the stories of the rescue of the doomed and their saviors.