Цифрові колекції
Назва: Діти
Children
Створювач: Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
виробник (програмне забезпечення) Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ
Стислий опис: У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, що репрезентують дитину й дитинство у вимірі війни – у часі, коли її довколишній простір комфорту цілковито поруйновано. Сама ж дитина заради виживання власного й, нерідко, оточуючих її людей, вимушено приймає правила гри дорослого світу... Фондозбірня Музею містить чисельну автентику, що допомагає на глибинному рівні відчути буття цієї найбільш неготової та незахищеної верстви в умовах різноштибних катаклізмів. Це свідоцтва про народження та хрещення дітлахів, різноманітна документація, пов’язана з вихованням та навчанням, шкільне приладдя, листи, малюнки, речі, світлини, інші матеріали тих, чиє дитинство припало на часи вирування Другої світової.

The fund collection presents digitized artifacts that represent the child and childhood in the dimension of war – at a time when his comfort in surrounding space was completely destroyed. The child himself, for the sake of his own survival and often people around him, is forced to accept the rules of game of adult world... The museum fund collection contains numerical authenticity, which helps to feel at a deep level the existence of the most unprepared and vulnerable population segments in the conditions of various cataclysms. These are birth and baptismal certificates for children, various documents related to upbringing and education, school supplies, letters, drawings, things, photos and other materials of those whose childhood was during the Second World War.
Охоплення:
Мова: Українська. Ukrainian
Відношення:
Дата створення: 2016-03-16
Формат:
Тип:
Ідентифікатор: https://digital.warmuseum.kyiv.ua/collections/4
Джерело:
Автори, права: виробник (програмне забезпечення) © ТОВ СЦ БАЛИ, 2009.  
Права на депозитарій (фонд, колекцію): Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Об'єктів: 114