Цифрові колекції

Олексій Єгоров. 1945
Oleksiy Yehorov. 1945

Росіянин. Уродженець Ферганської області (нині – Узбекистан). Економіст. Із початком німецько-радянської війни мобілізований до Червоної армії, служив на інтендантських посадах, зокрема від серпня 1942 р. в спецшколі Центрального штабу партизанського руху в м. Москва. Виконуючи посадові обов'язки, пройшов курс спецпідготовки. Від грудня 1942 р. проводив диверсії на комунікаціях противника на території Росії, Білорусі та України. У серпні 1944 р. десантований у Чехословаччині, учасник Словацького

Росіянин. Уродженець Ферганської області (нині – Узбекистан). Економіст. Із початком німецько-радянської війни мобілізований до Червоної армії, служив на інтендантських посадах, зокрема від серпня 1942 р. в спецшколі Центрального штабу партизанського руху в м. Москва. Виконуючи посадові обов'язки, пройшов курс спецпідготовки. Від грудня 1942 р. проводив диверсії на комунікаціях противника на території Росії, Білорусі та України. У серпні 1944 р. десантований у Чехословаччині, учасник Словацького національного повстання. Від жовтня 1944 р. командир 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна. 2 травня 1945 р. удостоєний звання Героя Радянського Союзу. По війні працював заступником голови Кіровоградського (нині – м. Кропивницький) міського та обласного виконкомів. Похований у Пантеоні Вічної Слави м. Кропивницький

Russian. From Fergana region (now it’s Uzbekistan). Economist. He was mobilized in the ranks of the Red Army when the German-Soviet war started. He served in quartermaster positions, in particular since August 1942 at the special school of the Central Headquarters of the Partisan Movement in Moscow, where he finished a special training course. From December 1942 he provided sabotage actions on enemy communications in Russia, Belarus and Ukraine. In August 1944 he landed in Czechoslovakia, he was a participant in the Slovak National Uprising. He became a commander of Stalin the 1st partisan brigade in October 1944. He was awarded the title of Hero of the Soviet Union on the 2nd of May, 1945. He was a deputy of a mayor of Kirovohrad (now it’s Kropyvnytskyi) and a deputy of a governor of Kirovohrad region after the war. He was buried in the Pantheon of Eternal Glory in Kropyvnytskyi

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Борис Костецький
Borys Kostetsʹkyy
Назва Олексій Єгоров
Oleksiy Yehorov
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас із поворотом голови та корпусу ліворуч, без головного убору, в гімнастерці зі стоячим коміром, із медаллю «Золота Зірка», двома орденами Леніна, орденом Червоного Прапора та невстановленою нагородою
There is a bust picture, full face with turn of the head and body on the left, without a hat, in a tunic with a standing collar, with a Gold Star medal, two Lenin Orders, the Red Banner Order and an unspecified award
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Написи олівцем: у правому нижньому куті – «1945», нижче підпис Бориса Костецького; у лівому нижньому куті – «Герой Слов[ацького] Нац[іонального] Повстання / Герой Рад[янського] Союзу / командир партизанської бригади / ім. Сталіна Єгоров Олексій Семенович»
There are inscriptions with pencil: "1945" and the signature of Borys Kostetsʹkyy below in the lower right corner; "Hero of the Slovak [National] Uprising / Hero of the Soviet Union / a commander of Stalin partisan brigade / Yehorov Olekseiy Semenovich» in the lower left corner
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений
Yellowed, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 43,5 х 30,0 см / cm
Матеріал Папір, олівець, чорнило. Paper, pencil, ink
Техніка Графіка. Graphics
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1945 - 1945. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Після проходження спецпідготовки у спецшколі Центрального штабу партизанського руху в грудні 1942 р. старший лейтенант Олексій Єгоров був направлений на Закавказький фронт. Учасник битви за Кавказ, командир спецгрупи, що діяла в тилу противника.
У травні 1943 р. десантований на території Білорусі, призначений заступником командира Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання з диверсійної роботи. Учасник радянського руху Опору в Україні.
8 серпня 1944 р. капітан О. Єгоров у складі спецзагону десантувався в Чехословаччині. У розпал Словацького національного повстання (розпочалося 29 серпня 1944 р.) спецзагін швидко перетворився на партизанську бригаду ім. Сталіна. Бійці бригади стримували наступ противника на м. Банська Бистриця – центр повстання. Наприкінці жовтня 1944 р. Словацьке національне повстання було придушене. Партизани продовжили боротьбу, дислокуючись у важкодоступних районах країни
Senior lieutenant Oleksiy Yehorov graduated from a special training course at the special school of the Central Headquarters of the Partisan Movement in December 1942 and became a commander of a special group, which operated in the enemy's rear in the Transcaucasian Front. He was a participant in the Battle for the Caucasus.
In May 1943 he landed on the territory of Belarus and became a deputy for sabotage of a commander of the Chernihiv-Volyn partisan brigade. He was a participant in the Soviet Resistance movement in Ukraine.
Captain O. Yehorov as a participant in the special detachment landed in Czechoslovakia on the 8th of August 1944. During the Slovak National Uprising (which started on the 29th of August 1944) the special detachment quickly increase to Stalin partisan brigade. The partisans of the brigade defended Banska Bystrica, the center of the Uprising. The Slovak National Uprising was suppressed during the last days of October 1944. The partisans relocated to the remote regions of the country and continued their struggle
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Росіяни в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Росіяни в лавах Червоної армії. Битва за Кавказ. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Чехословаччині: Словацьке національне повстання. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Russians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Russians in the ranks of the Red Army. The Battle for the Caucasus. The Resistance movement in Ukraine. The Resistance movement in Czechoslovakia: The Slovak National Uprising. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Олексій Єгоров, Борис Костецький. Oleksiy Yehorov, Borys Kostetsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, росіяни, Узбекистан, Ташкент, інтендант, спецшкола, партизан, диверсії, Кавказ, рух Опору, Україна, Чехословаччина, проживання в Україні, Кропивницький, Герой Радянського Союзу. World War II, Europe, Russians, Uzbekistan, Tashkent, quartermaster, special school, partisan, sabotage, The Caucasus, Resistance movement, Ukraine, Czechoslovakia, living in Ukraine, Kropyvnytskyi, Hero of the Soviet Union
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.76 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1002
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1002
Дата онлайнової публікації 2022-01-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex