Цифрові колекції

Фотолистівка поштова. Командир 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна Олексій Єгоров із підлеглими. 1960-ті
Photo postcard. Oleksiy Yehorov a commander of Stalin the 1st partisan brigade with his subordinates. 1960s

Росіянин. Уродженець Ферганської області (нині – Узбекистан). Економіст. Із початком німецько-радянської війни мобілізований до Червоної армії, служив на інтендантських посадах, зокрема від серпня 1942 р. в спецшколі Центрального штабу партизанського руху в м. Москва. Виконуючи посадові обов'язки, пройшов курс спецпідготовки. Від грудня 1942 р. проводив диверсії на комунікаціях противника на території Росії, Білорусі та України. У серпні 1944 р. десантований у Чехословаччині, учасник Словацького

Росіянин. Уродженець Ферганської області (нині – Узбекистан). Економіст. Із початком німецько-радянської війни мобілізований до Червоної армії, служив на інтендантських посадах, зокрема від серпня 1942 р. в спецшколі Центрального штабу партизанського руху в м. Москва. Виконуючи посадові обов'язки, пройшов курс спецпідготовки. Від грудня 1942 р. проводив диверсії на комунікаціях противника на території Росії, Білорусі та України. У серпні 1944 р. десантований у Чехословаччині, учасник Словацького національного повстання. Від жовтня 1944 р. командир 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна. 2 травня 1945 р. удостоєний звання Героя Радянського Союзу. По війні працював заступником голови Кіровоградського (нині – м. Кропивницький) міського та обласного виконкомів. Похований у Пантеоні Вічної Слави м. Кропивницький

Russian. From Fergana region (now it’s Uzbekistan). Economist. He was mobilized in the ranks of the Red Army when the German-Soviet war started. He served in quartermaster positions, in particular since August 1942 at the special school of the Central Headquarters of the Partisan Movement in Moscow, where he finished a special training course. From December 1942 he provided sabotage actions on enemy communications in Russia, Belarus and Ukraine. In August 1944 he landed in Czechoslovakia, he was a participant in the Slovak National Uprising. He became a commander of Stalin the 1st partisan brigade in October 1944. He was awarded the title of Hero of the Soviet Union on the 2nd of May, 1945. He was a deputy of a mayor of Kirovohrad (now it’s Kropyvnytskyi) and a deputy of a governor of Kirovohrad region after the war. He was buried in the Pantheon of Eternal Glory in Kropyvnytskyi

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Музей Словацького національного повстання (м. Банська Бистриця, Чехословаччина)
The Museum of the Slovak National Uprising (Banska Bystrica, Czechoslovakia)
Назва Фотолистівка поштова. Командир 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна Олексій Єгоров із підлеглими
Photo postcard. Oleksiy Yehorov a commander of Stalin the 1st partisan brigade with his subordinates
Походження 1960-ті
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображені троє чоловіків сидячи (зліва направо: Павло Строганов, Анатолій Ржецький та Олексій Єгоров), анфас із поворотом голів та корпусів ліворуч і праворуч, у військовій формі та цивільному одязі, з нагородами. П. Строганов тримає на колінах гвинтівку. Сидять перед входом до землянки, в лісистій місцевості.
На звороті в нижній частині друк словацькою мовою.
Світлина копійна
There is a picture of three sitting men (from left to right: Pavlo Strohanov, Anatoliy Rzhetsʹkyy and Oleksiy Yehorov). They are full face, with turn of heads and bodies left and right, in military uniform and civilian clothes, with awards. P. Strohanov holds a rifle on his lap. They are sitting in front of the entrance to the dugout, in a wooded area.
There is the printing in Slovak at the bottom on the back side.
The photo is a copy
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо У верхній частині напис, зроблений олівцем і наведений кульковою ручкою: «24 х 30 см. 3 шт [двічі підкреслено]», у нижній частині напис кульковою ручкою синім: «Командир окр[емої] партизанської бригади капітан Єгоров О.С., Нач[альник] Штабу Ржецький А.П. та розвідник Строганов П. біля своєї землянки під час С.[ловацького] Н.[аціонального] П.[овстання] жовт.[ень] 1944»
There is the inscription with pencil remade in a ballpoint pen: "24 x 30 cm. 3 grand [underlined twice]" at the top. There is the inscription with a blue ballpoint pen: "A commander of Stalin partisan brigade captain Yehorov O.S., a cheif of Headquartes Rzhetsʹkyy AP and P. Strohanov a scout near his dugout during S. [lovak] N. [ational] U. [prising] October. 1944" at the bottom of the inscription :
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, кути загнуті
Yellowed, frayed, corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 15,0 х 11,5 см / cm
Матеріал Фотопапір, олівець, ручка. Photo paper, pencil, pen
Техніка Фотодрук, друк, рукопис. Photo printing, print
Історія оригіналу Створення / Produced : ІIІ чверть ХХ ст. / The third quarter of the twentieth century. Місце : Place: м. Братислава, Чехословаччина. Bratislava, Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Словацька, російська. Slovak, Russiun
Анотація 8 серпня 1944 р. капітан Олексій Єгоров у складі спецзагону десантувався в Чехословаччині. У розпал Словацького національного повстання (розпочалось 29 серпня 1944 р.), спецзагін швидко перетворився на партизанську бригаду ім. Сталіна. Вона стримувала наступ противника на м. Банська Бистриця – центр повстання. Наприкінці жовтня 1944 р. Словацьке національне повстання було придушене. Партизани продовжили боротьбу у важкодоступних районах країни.
Відповідно до інформації про фото, надрукованої на звороті, оригінал зберігається у фондах Музею Словацького національного повстання в м. Банська Бистриця (нині – Словаччина). Світлина розтиражована на замовлення музею Видавництвом політичної пропаганди в м. Братислава (нині – Словаччина) в повоєнний час.
Підполковник Олексій Єгоров удостоєний звання Героя Радянського Союзу 2 травня 1945 р., тому інформація на звороті, про те що фото зроблено в жовтні 1944 р., не відповідає дійсності
Captain Oleksiy Yehorov as a participant in the special detachment landed in Czechoslovakia on the 8th of August 1944. During the Slovak National Uprising (which started on the 29th of August 1944) the special detachment quickly increase to Stalin partisan brigade. The partisans of the brigade defended Banska Bystrica, the center of the Uprising. The Slovak National Uprising was suppressed during the last days of October 1944. The partisans relocated to the remote regions of the country and continued their struggle.
The original photo is an exhibit of the Museum of the Slovak National Uprising in Banska Bystrica (now it’s Slovakia) according to the information, which is printed on the back side of the photo. The photo was published by the Publishing House of Political Propaganda in Bratislava (now it’s Slovakia) at the request of the Museum in the postwar time.
Lieutenant colonel Oleksiy Yehorov was awarded the title of Hero of the Soviet Union on the 2nd of May 1945. That’s why the information that the photo was made in October 1944 on the back side is false
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Росіяни в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Росіяни в лавах Червоної армії. Битва за Кавказ. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Чехословаччині: Словацьке національне повстання. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Russians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Russians in the ranks of the Red Army. The Battle for the Caucasus. The Resistance movement in Ukraine. The Resistance movement in Czechoslovakia: The Slovak National Uprising. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Олексій Єгоров, Анатолій Ржецький, Павло Строганов. Oleksiy Yehorov, Anatoliy Rzhetsʹkyy, Pavlo Strohanov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, росіяни, Узбекистан, Ташкент, інтендант, спецшкола, партизан, диверсії, Кавказ, рух Опору, Україна, Чехословаччина, проживання в Україні, Кропивницький, Герой Радянського Союзу. World War II, Europe, Russians, Uzbekistan, Tashkent, quartermaster, special school, partisan, sabotage, The Caucasus, Resistance movement, Ukraine, Czechoslovakia, living in Ukraine, Kropyvnytskyi, Hero of the Soviet Union
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.9 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1003
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1003
Дата онлайнової публікації 2022-01-25
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex