Цифрові колекції

Федір Іванчов. 24.04.1946
Fedir Ivanchov. 24.04.1946

Уродженець Закарпаття. У другій половині 1930-х рр. учителював, писав художні твори, публікувався в місцевих газетах. У грудні 1938 р. – березні 1939 р., в час становлення Карпатської України, був ув’язнений у таборі Думен, неподалік м. Рахів. Щоб уникнути репресій угорських окупантів, у ніч на 3 листопада 1939 р. нелегально перетнув кордон із СРСР. Був заарештований і засуджений до п'яти років виправних таборів. Покарання відбував на території Комі АРСР (північ європейської частини Росії). У лютому

Уродженець Закарпаття. У другій половині 1930-х рр. учителював, писав художні твори, публікувався в місцевих газетах. У грудні 1938 р. – березні 1939 р., в час становлення Карпатської України, був ув’язнений у таборі Думен, неподалік м. Рахів. Щоб уникнути репресій угорських окупантів, у ніч на 3 листопада 1939 р. нелегально перетнув кордон із СРСР. Був заарештований і засуджений до п'яти років виправних таборів. Покарання відбував на території Комі АРСР (північ європейської частини Росії). У лютому 1943 р. потрапив під спеціально оголошену амністію для охочих вступити до 1-го Чехословацького окремого піхотного батальйону, сформованого 5 січня 1942 р. на Поволжі. Учасник вигнання нацистів із Київщини та боїв на лінії Арпада – смузі німецьких та угорських укріплень у Карпатах. Служив у лавах чехословацької армії до 1948 р. Був звільнений через підозри у співпраці з Українською повстанською армією. Жив у м. Пряшів (нині – Словаччина), автор понад 20 художніх книжок

From Transcarpathia. He was a teacher and a writer of novels, which were published in local newspapers in the 2nd half of the 1930s. From December 1938 to March 1939, during the time of the establishment of Carpathian Ukraine, he was imprisoned in the Dumen camp near the town of Rakhiv. He illegally crossed the borderline to USSR on the night of the 3rd of November, 1939, to avoid the repression of the Hungarian occupiers. He was arrested and sentenced to 5 years in a Soviet camp. He was imprisoned in the territory of the Komi Autonomous Soviet Socialist Republic (it's the northern part of the European part of Russia). In February 1943 he was liberated with the help of a special amnesty for those who wanted to join the 1st Czechoslovak separate infantry battalion, which was formed on the 5th of January 1942 in the Volga region. He participated in the expulsion of the Nazis from Kyiv region and the hostilities on the Arpad line – German and Hungarian fortifications in the Carpathians. He served in the ranks of the Czechoslovak Army until 1948. He was suspected in collaboration with the Ukrainian Insurgent Army and fired from the army. He lived in Presov (now it’s Slovakia), he’s an author of more than 20 fiction books

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Федір Іванчов
Fedir Ivanchov
Походження 24.04.1946
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення поясне: сидячи, склавши руки на колінах, анфас, із незначним поворотом голови праворуч, у кашкеті з кокардою та кантом, у парадному мундирі з погонами, відкладним коміром, накладними кишенями, сорочці й краватці, підперезаний ременем із портупеєю, із нагородами
There is a waist-high picture: taking hands on laps, full face, with a slight turn of the head to the right, in a cap with a cockade and edging, in a ceremonial uniform with shoulder straps, turn-down collar, patch pockets, shirt and tie, belted with a briefcase, with awards
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Написи на звороті. Українською мовою, олівцем: «Іванчов Ф[едір] В[асильович]», чеською мовою, кульковою ручкою: «Прага. 24.4.1946 / 6 (у колі) / пор[учик] Ф. Іванчов» (напис перевернуто)
There are inscriptions on the back side: in Ukrainian with a pencil: "Ivanchov [Fedir] V[asylovych]"; and in Czech with a ballpoint pen: "Prague. 24.4.1946 / 6 (in a circle) / por [uchyk] F. Ivanchov” (an inscription is inverted)
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий
Frayed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 13,0 х 9,0 см / сm
Матеріал Папір, чорнило, кулькова ручка. Paper, ink, pen
Техніка Ксерокопіювання. Photocopying
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 24.04.1946 - 24.04.1946. Місце : Place: м. Прага, Чехословаччина. Prague, Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, чеська. Ukrainian, Czech
Анотація Поручик (лейтенант) Федір Іванчов – перекладач Міністерства національної оборони Чехословаччини
Poruchyk (lieutenant) Fedir Ivanchov is an interpreter of the Ministry of National Defense of Czechoslovakia
Теми Карпатська Україна. Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Угорська окупація Закарпаття. Радянська репресивно-каральна система 1930-х – 1950-х рр. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Українці в лавах армії Чехословаччини. Бойові дії на території України 1943 р.: Київщина. Бойові дії на території Польщі. The Second Word War. Nazi occupation of Europe. Hungarian occupation of Transcarpathia. Soviet repressive and retributive system of 1930s-1950s. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Ukrainians in the ranks of the Czechoslovak army. Hostilities in Ukraine in 1943: Kiyv region. Hostilities in Poland
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Федір Іванчов. Fedir Ivanchov
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, Чехословаччина, Закарпаття, Карпатська Україна, радянські табори, Чехословацька бригада, Київщина, Польща, лінія Арпада, Пряшів, письменник. World War II, Europe, Ukrainians, Czechoslovakia, Transcarpathia, Carpathian Ukraine, Soviet camps, Czechoslovak Brigade, Kyiv region, Poland, Arpad line, Presov, writer
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.52 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1012
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1012
Дата онлайнової публікації 2022-01-28
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex