Цифрові колекції

Всеволод Клоков. 1945
Vsevolod Klokov. 1945

Росіянин. Залізничник. У 1939 р. відмовився від броні й був призваний до Червоної армії. Від початку німецько-радянської війни учасник боїв на території Білорусі, потрапив у оточення, зумів уникнути полону. Від жовтня 1941 р. до квітня 1944 р. учасник радянського руху Опору на території України та Білорусі. Пройшов курс спецпідготовки спецшколи Українського штабу партизанського руху. 28 серпня 1944 р. десантований у Чехословаччині, обіймав командні посади в партизанських з’єднаннях. 2 травня 1945

Росіянин. Залізничник. У 1939 р. відмовився від броні й був призваний до Червоної армії. Від початку німецько-радянської війни учасник боїв на території Білорусі, потрапив у оточення, зумів уникнути полону. Від жовтня 1941 р. до квітня 1944 р. учасник радянського руху Опору на території України та Білорусі. Пройшов курс спецпідготовки спецшколи Українського штабу партизанського руху. 28 серпня 1944 р. десантований у Чехословаччині, обіймав командні посади в партизанських з’єднаннях. 2 травня 1945 р. удостоєний звання Героя Радянського Союзу. По війні мешкав у м. Київ, активний учасник ветеранського руху, історик – дослідник історії Другої світової війни, повний кавалер ордена «За заслуги», похований на Байковому кладовищі

Russian. Railwayman. In 1939 he rejected his legal possibility not to serve in the army and was mobilized in the ranks of the Red Army. He participated in hostilities in the territory of Belarus when the German-Soviet war started. He was in the encirclement but escaped captivity. From October 1941 to April 1944 he was a participant in the Soviet Resistance movement in Ukraine and Belarus. He graduated from the special training course at the special school of the Ukrainian headquarters of the partisan movement. He landed in Czechoslovakia on the 28th of August 1944. He served in command positions in partisan units. He was awarded the title of Hero of the Soviet Union on the 2nd of May 1945. He lived in Kyiv after the war. He was an active participant in the veterans' movement. He became a historian – a researcher of the history of the Second World War and a full cavalier of the Order of Merit. He was buried in the Baikove Cemetery

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Борис Костецький
Borys Kostetsʹkyy
Назва Всеволод Клоков
Vsevolod Klokov
Походження 1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, анфас, без головного убору, в гімнастерці зі стоячим коміром, із медаллю «Золота Зірка»
There is a bust picture, full face, without a hat, in a tunic with a standing collar, with a Gold Star medal
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо У правому нижньому куті написи олівцем: підпис Бориса Костецького, нижче «1945»
There are inscriptions with a pencil in the lower right corner: the signature of Borys Kostetsʹkyy and the inscription "1945" lower
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений
Yellowed, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 43,5 х 30,0 см / cm
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Графіка. Graphics
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 1945 - 1945. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація У жовтні 1941 р. старший сержант Всеволод Клоков увійшов до складу Чернігівського обласного партизанського загону. Від березня 1943 р. призначений політруком групи диверсійної роти Чернігівсько-Волинського партизанського з'єднання. Учасник радянського руху Опору на території України та Білорусі, мінер-підривник, проводив диверсії на комунікаціях противника.
У липні 1944 р. комісар В. Клоков пройшов спецпідготовку в спецшколі Українського штабу партизанського руху. 28 серпня 1944 р. в складі спецзагону десантувався в Чехословаччині. У розпал Словацького національного повстання (розпочалося 29 серпня 1944 р.) спецзагін швидко перетворився на партизанське з'єднання ім. Яна Жижки, де Всеволод Іванович обійняв посаду начальника штабу.
2 лютого 1945 р. призначений комісаром Чехословацького з’єднання партизанських загонів ім. Суворова. Партизани проводили бойові та диверсійні операції на північному заході сучасної Словаччини до злиття з частинами Червоної армії у травні 1945 р.
25 років доктор історичних наук, член-кореспондент АН УРСР Всеволод Клоков очолював відділ історії Другої світової війни Інституту історії АН УРСР. За роки праці був відзначений почесним званням заслуженого діяча науки і техніки УРСР, став лауреатом Державної премії УРСР у галузі науки і техніки
In October 1941 senior sergeant Vsevolod Klokov became a partisan of the Chernihiv regional partisan detachment. From March 1943 he became a political instructor of the sabotage group of the company of the Chernihiv-Volyn partisan brigade. He was a miner, a participant in the Soviet Resistance movement in Ukraine and Belarus, he provided sabotage on the enemy’s communications.
In July 1944, commissar V. Klokov graduated from the special training course at the special school of the Ukrainian headquarters of the partisan movement. He as a participant of the special detachment landed in Czechoslovakia on the 28th of August 1944. During the Slovak National Uprising (which started on the 29th of August 1944) the special detachment quickly increased to Yan Zhizhka partisan brigade. He was a chief of the brigade headquarters.
He became a commissar of Suvorov Czechoslovak partisan brigade on the 2nd of February 1945. Partisans provided combat and sabotage operations in the northwest part of modern Slovakia until they joined the units of the Red Army in May 1945.
Vsevolod Klokov became a Doctor of historical sciences, a Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. He was a head of the department of the history of World War II of the Institute of the history of the Ukrainian SSR Academy of Sciences for 25 years. He was awarded the honorary title of Honored worker of science and technology of the Ukrainian SSR, became a laureate of the Science and technology State Prize of the Ukrainian SSR
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Росіяни в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Росіяни в лавах Червоної армії. Бойові дії на території Білорусі в 1941 р. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Чехословаччині: Словацьке національне повстання. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Russians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Russians in the ranks of the Red Army. Hostilities in the territory of Belarus in 1941. The Resistance movement in Ukraine. The Resistance movement in Czechoslovakia: The Slovak National Uprising. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Всеволод Клоков, Борис Костецький. Vsevolod Klokov, Borys Kostetsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, росіяни, Урал, Білорусь, рух Опору, Україна, партизан, диверсії, спецшкола, Чехословаччина, проживання в Україні, Київ, Герой Радянського Союзу, історик. World War II, Europe, Russians, Urals, Belarus, Resistance movement, Ukraine, partisans, sabotage, special school, Czechoslovakia, living in Ukraine, Kiyv, Hero of the Soviet Union, historian
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.44 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1024
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1024
Дата онлайнової публікації 2022-02-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex