Цифрові колекції

Запрошення Місцевого національного комітету с. Странське (Чехословаччина) Дмитрові Резуту та Всеволодові Клокову на відкриття пам'ятника. 16.09.1944
The invitation to the opening of the monument from The local national committee of village Stransʹke Czechoslovakia to Dmytro Rezuto and Vsevolod Klokov. 16.09.1944

Росіянин. Залізничник. У 1939 р. відмовився від броні й був призваний до Червоної армії. Від початку німецько-радянської війни учасник боїв на території Білорусі, потрапив у оточення, зумів уникнути полону. Від жовтня 1941 р. до квітня 1944 р. учасник радянського руху Опору на території України та Білорусі. Пройшов курс спецпідготовки спецшколи Українського штабу партизанського руху. 28 серпня 1944 р. десантований у Чехословаччині, обіймав командні посади в партизанських з’єднаннях. 2 травня 1945

Росіянин. Залізничник. У 1939 р. відмовився від броні й був призваний до Червоної армії. Від початку німецько-радянської війни учасник боїв на території Білорусі, потрапив у оточення, зумів уникнути полону. Від жовтня 1941 р. до квітня 1944 р. учасник радянського руху Опору на території України та Білорусі. Пройшов курс спецпідготовки спецшколи Українського штабу партизанського руху. 28 серпня 1944 р. десантований у Чехословаччині, обіймав командні посади в партизанських з’єднаннях. 2 травня 1945 р. удостоєний звання Героя Радянського Союзу. По війні мешкав у м. Київ, активний учасник ветеранського руху, історик – дослідник історії Другої світової війни, повний кавалер ордена «За заслуги», похований на Байковому кладовищі

Russian. Railwayman. In 1939 he rejected his legal possibility not to serve in the army and was mobilized in the ranks of the Red Army. He participated in hostilities in the territory of Belarus when the German-Soviet war started. He was in the encirclement but escaped captivity. From October 1941 to April 1944 he was a participant in the Soviet Resistance movement in Ukraine and Belarus. He graduated from the special training course at the special school of the Ukrainian headquarters of the partisan movement. He landed in Czechoslovakia on the 28th of August 1944. He served in command positions in partisan units. He was awarded the title of Hero of the Soviet Union on the 2nd of May 1945. He lived in Kyiv after the war. He was an active participant in the veterans' movement. He became a historian – a researcher of the history of the Second World War and a full cavalier of the Order of Merit. He was buried in the Baikove Cemetery

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Місцевий національний комітет с. Странське (Чехословаччина)
The local national committee of village Stransʹke Czechoslovakia
Назва Запрошення Місцевого національного комітету с. Странське (Чехословаччина) Дмитрові Резуту та Всеволодові Клокову на відкриття пам'ятника
The invitation to the opening of the monument from The local national committee of village Stransʹke Czechoslovakia to Dmytro Rezuto and Vsevolod Klokov
Походження 16.09.1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний машинопис чорного кольору, завірений підписами та печаткою
There is a black one-sided typewriting certified by signatures and the seal on the sheet
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Підписи голови та секретаря Місцевого національного комітету с. Странське (Чехословаччина) та печатка комітету
There are signatures of a head and a secretary of The local national committee of village Stransʹke Czechoslovakia and the seal of the loacal committee
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим'ятий, згини, внизу по центру відсутній невеличкий фрагмент
Yellowed, crushed, bands, the small fragment is absent in the center at the bottom
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 28,0 х 21,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typewriting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 16.09.1944 - 16.09.1944. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Словацька. Slovak
Анотація Містить запрошення від Місцевого національного комітету с. Странське (нині – округа Жиліна, Жилінський край, Словаччина) командирові Чехословацького з'єднання партизанських загонів ім. Суворова Дмитрові Резуту та комісару з'єднання Всеволодові Клокову відвідати відкриття пам'ятника полеглим партизанам з'єднання.
2 лютого 1945 р. зі складу партизанського з’єднання ім. Яна Жижки був виділений партизанський загін ім. Суворова. Д. Резуто був призначений командиром, а В. Клоков – комісаром загону, який швидко перетворився на Чехословацьке з'єднання партизанських загонів ім. Суворова. Партизани проводили бойові та диверсійні операції на північному заході сучасної Словаччини до злиття з частинами Червоної армії у травні 1945 р.
There is an invitation from The local national committee of village Stransʹke Czechoslovakia (today it’s Zilina District of Zilina Region of Slovakia). There is an invitation to a commander of Suvorov Czechoslovak partisan brigade Dmytro Rezuto and a commissar of the brigade Vsevolod Klokov. They were invited to the opening of the monument of the partisans of the brigade who were killed in action.
Suvorov partisan detachment was organized on the base of Yan Zhizhka partisan brigade on the 2nd of February of 1945. D. Rezuto became a commander of the detachment and V. Klokov – a commissar. The detachment quickly increased to Suvorov Czechoslovak partisan brigade. Partisans provided combat and sabotage operations in the northwest part of modern Slovakia until they joined the units of the Red Army in May 1945
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Росіяни в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Росіяни в лавах Червоної армії. Бойові дії на території Білорусі в 1941 р. Рух Опору в Україні. Рух Опору в Чехословаччині: Словацьке національне повстання. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Russians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Russians in the ranks of the Red Army. Hostilities in the territory of Belarus in 1941. The Resistance movement in Ukraine. The Resistance movement in Czechoslovakia: The Slovak National Uprising. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Всеволод Клоков, Дмитро Резуто. Vsevolod Klokov, Dmytro Rezuto
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, росіяни, Урал, Білорусь, рух Опору, Україна, партизан, диверсії, спецшкола, Чехословаччина, проживання в Україні, Київ, Герой Радянського Союзу, історик. World War II, Europe, Russians, Urals, Belarus, Resistance movement, Ukraine, partisans, sabotage, special school, Czechoslovakia, living in Ukraine, Kiyv, Hero of the Soviet Union, historian
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.66 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1026
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1026
Дата онлайнової публікації 2022-02-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex