Цифрові колекції

Політвідділ бригади капітана Єгорова за роботою. 06.1945
The work of the political department of the brigade of captain Yehorov. 06.1945

Малюнок Бориса Костецького. Уродженець Черкащини. У 1933–1938 рр. проходив строкову й понадстрокову службу в Червоній армії. У переддень німецько-радянської війни навчався в Київському художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), працював художником в агітпункті вокзалу. Улітку 1941 р. не був мобілізований за станом здоров'я. Зводив укріплення довкола м. Київ, створював плакати. У вересні 1941 р. покинув місто з червоноармійцями, які відступали. Потрапив

Малюнок Бориса Костецького. Уродженець Черкащини. У 1933–1938 рр. проходив строкову й понадстрокову службу в Червоній армії. У переддень німецько-радянської війни навчався в Київському художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), працював художником в агітпункті вокзалу. Улітку 1941 р. не був мобілізований за станом здоров'я. Зводив укріплення довкола м. Київ, створював плакати. У вересні 1941 р. покинув місто з червоноармійцями, які відступали. Потрапив у оточення. Був заарештований органами німецької окупаційної влади, але втік. Переховуючись, на Київщині заробляв іконописом, вишиванням рушників, реставрував і розписував церкви сучасного Вишгородського району. У вересні 1943 р. вивезений до робочого табору на Львівщині, в серпні 1944 р. – до Чехословаччини. Приєднався до Словацького національного повстання, вступив до лав 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна. По війні працював у військовій комендатурі м. Тисовець (нині – Банськобистрицький край, Словаччина), автор серії робіт, присвячених партизанам. У 1950 р. повернувся до м. Київ

There is the drawing of Borys Kostetsʹkyy. From Cherkasy region. In 1933–1938 he served in the ranks of the Red Army. He studied at the Kyiv Art Institute (now it’s the National Academy of Fine Arts and Architecture) and worked as an artist in the propaganda station of the railway station before the German-Soviet war. He wasn’t mobilized to the ranks of the Red Army because of health reasons in the summer of 1941. He participated in construction of the fortifications around Kyiv, painted posters. He left the city with the Red Army soldiers, who withdraw in September 1941. He was in an encirclement. He was arrested by the German occupation authorities but could escape. He hid in villages of Kyiv region where he painted icons and embroidered Ukrainian national towels. Also, he participated in restoring and painting the churches of the nowadays Vyshhorod district. In September 1943 he was captured and transported to a labor camp in Lviv region. In August 1944 – to Czechoslovakia. He participated in the Slovak National Uprising, became a soldier of Stalin the 1st partisan brigade. He worked in the office of the military commandant in Tysovec (now it’s Banska Bystrica region of Slovakia). He created a series of paintings about partisans after the war. He came back to Kyiv in 1950

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Борис Костецький
Borys Kostetsʹkyy
Назва Політвідділ бригади капітана Єгорова за роботою
The work of the political department of the brigade of captain Yehorov
Походження 06.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Образотворчі пам’ятки
Образотворче мистецтво
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено роботу редакції газети «ČS Partizán»: у просторому приміщенні з картою Європи та композицією з п'ятикутної зірки, всередину якої вміщено серп та молот, із прапорами Радянського Союзу та Словацької автономії на стіні, чоловіки та жінки у військовій формі й цивільному одязі працюють, сидячи за столами, стоячи за друкарським верстатом. На передньому плані видавці вручають озброєному партизанові свіжий випуск газети, двоє партизанів, які вже отримали газети, виходять із приміщення
There is the picture of the work of the editorial office of the newspaper "ČS Partizán". The office located in a spacious room with a map of Europe and a composition with a hammer and sickle inside of a pentagonal star with flags of the Soviet Union and Slovak Autonomy on the wall. There are men and women in military uniform and civilian clothes. They are working, sitting at tables, standing behind a typewriter. The publishers are presenting the armed partisans a new copy of the newspaper, and the two partisans who have already received the newspapers are leaving the room in the foreground
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Написи олівцем. Унизу: «Політвідділ бригади кап.[ітана] Єгорова за роботою / Турецька / кінець жовтня 1944 р. (Середня Словаччина)»; у правому нижньому куті: «Б. Костецький / VI – 1945 р.»
There are inscriptions with pencil: "The work of the political department of the brigade of cap.[tain] Yehorov / Turkish / the end of October 1944 (Central Slovakia)" at the bootom; and "B. Kostetsʹkyy / VI – 1945" in the lower right corner
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, краї загнуті, прим'ятий
Yellowed, dirty, edges bent, crushed
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 30,0 х 40,0 см / cm
Матеріал Папір, олівець. Paper, pencil
Техніка Графіка. Graphics
Історія оригіналу Створення / Produced : ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century. Точні дати : Date: 06.1945 - 06.1945. Місце : Place: Чехословаччина. Czechoslovakia
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація Борис Костецький зобразив роботу редакції газети «ČS Partizán» (у якій особисто брав участь). Графіка, ймовірно, експонувалася на його персональній виставці (м. Тисовець, 1946 р.), присвяченій спільній боротьбі радянських та словацьких партизанів у 1944–1945 рр.
Borys Kostetsʹkyy painted the work of the editorial office of the newspaper “ČS Partizán” (where he personally participated). Probably the graphics were exhibited at his personal exhibition in Tysovets, in 1946. The theme of the exhibition was a common struggle of Soviet and Slovak partisans in 1944–1945
Теми Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Бойові дії на території України в 1941 р.: Оборона Києва. Православна церква в Україні в роки Другої світової війни. Рух Опору в Чехословаччині: Словацьке національне повстання. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Hostilities in Ukraine in 1941.: The defence of Kyiv. The Orthodox Church in Ukraine during the Second World War. The Resistance movement in Czechoslovakia: Slovak National Uprising. Commemoration of the participants of the Second World War
Періоди і дати ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century
Території, міста Чехословаччина. Czechoslovakia
Особи, пов’язані з музейним предметом Борис Костецький. Borys Kostetsʹkyy
Пошукові терміни Друга світова війна, Європа, українці, художник, Київ, Україна, церква, іконописець, Чехословаччина, Словацьке національне повстання, Тисовець. World War II, Europe, Ukrainians, artist, Kyiv, Ukraine, church, icon painter, Czechoslovakia, Slovak National Uprising, Tysovec
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.52 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1043
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1043
Дата онлайнової публікації 2022-02-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex