Цифрові колекції

Дитяча картка на хліб. 1947

Bread Card for Children. 1947

Із 1928 р. у СРСР система розподілу продуктів за картками стала офіційною і з перервами проіснувала майже до розпаду Радянського Союзу. Один із таких етапів припав на липень 1941 – грудень 1947 рр. Карткова система передбачала чіткий розподіл населення на чотири групи, відповідно до яких встановлювалися місячні та денні норми споживання продуктів: робітники, службовці, утриманці та діти до 12 років.

Since 1928 in the USSR the system of distribution of products by cards has became official

Із 1928 р. у СРСР система розподілу продуктів за картками стала офіційною і з перервами проіснувала майже до розпаду Радянського Союзу. Один із таких етапів припав на липень 1941 – грудень 1947 рр. Карткова система передбачала чіткий розподіл населення на чотири групи, відповідно до яких встановлювалися місячні та денні норми споживання продуктів: робітники, службовці, утриманці та діти до 12 років.

Since 1928 in the USSR the system of distribution of products by cards has became official and existed almost until the collapse of the Soviet Union. One such stage occurred in July 1941 – December 1947. The card system provided for a clear division of the population into four groups, according to which monthly and daily norms of food consumption were established: workers, employees, dependents and children under 12 years of age.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Дитяча картка на хліб
Bread Card for Children
Походження 1947
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Однобічний друкарський бланк із підписами, на якому зазначено категорії та групи постачання, місце й час побутування, а також норма споживання. Поділений на відривні талони одноденної норми (100 та 200 г), що мають форму квадратів.
One-sided printed form with signatures, which indicates the categories and groups of supply, place and time of stay, as well as the rate of consumption. It is divided into detachable coupons of one-day norm (100 and 200 g), in the shape of squares.
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, пожовтілий, прим’ятий, згини, відсутній фрагмент (близько 15,0х5,5 см), краї нерівно обірвані, на зворотному боці – нечіткий штамп та чорнильні плями
Shabby, dirty, yellowed, crumpled, bends, missing fragment (about 15.0x5.5 cm), corners are torn out of square, on the reverse side – an unreadable stamp and the ink stains
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 19,8х8,3 см / cm
1 аркуш / sheet
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис. Рrint, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. The middle of the XXth century. Точні дати : Date: 1947 - 1947. Місце : Place: Свердловська область, РФ Sverdlovska region, the Russian Federation
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

У 1947 р. у СРСР денна норма хліба для дитини становила 300 г. на день. Картку використано до 16 грудня 1947 р.

In 1947, in the USSR, the daily norm of bread for a child was 300 grams per day. The card was used until December 16, 1947.

Теми Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian aspects and consequences of war. Діти. Children. Соціально-економічна практика в СРСР у повоєнні роки. Socio-economic practice in the USSR in the postwar years
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Свердловська область, Російська Федерація. Sverdlovska region, the Russian Federation
Пошукові терміни Діти, СРСР, побут, повсякдення, карткова система, продукти харчування. Children, the USSR, daily life, everyday life, card system, food
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.51 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/408
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/408
Дата онлайнової публікації 2020-12-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex