Цифрові колекції

Діти Кіровоградщини. 1941

Children of Kirovograd Region. 1941

Світлина зроблена гітлерівськими вояками групи армій «Південь»

The photo was taken by Hitler's soldiers of Army Group South

Світлина зроблена гітлерівськими вояками групи армій «Південь»

The photo was taken by Hitler's soldiers of Army Group South

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Діти Кіровоградщини
Children of Kirovograd Region
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення хлопчиків і дівчат – погрудне, анфас, у кепках, хустках та без головних уборів, світлих і темних сорочках.
Images of boys and girls – bust, full face, in caps, headscarves and bareheaded, in light and dark shirts.
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті світлини штамп фотостудії (нечіткий): «Foto [Versand] F069 Fischer Doberan».
On the back of the photo – stamp of the photo studio (indistinct): "Foto [Versand] F069 Fischer Doberan".
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями
Yellowed, shabby, dirty, stains
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 6,0х9,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, штемпельна фарба. Рhoto paper, stamp paint
Техніка Фотодрук ч/б, фігурний обріз. Black and white printing, shaped
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1941 - 1941. Місце : Place: Кіровоградська обл., Україна / Kirovograd region, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передано колекціонером та меценатом Дмитром Пірклом
Donated by collector and philanthropist Dmytro Pirkl
Теми Друга світова війна. Second World War. Нацистська окупація України. Nazi occupation of Ukraine. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian aspects of the war. Діти. Children
Періоди і дати 1941
Території, міста Кіровоградська обл., Україна. Kirovograd region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Дмитро Піркл. Dmytro Pirkl
Пошукові терміни Україна, Кіровоградська область, окупація, повсякдення, місцеве населення, діти. Ukraine, Kirovograd region, occupation, everyday life, local population, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.46 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/438
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/438
Дата онлайнової публікації 2020-12-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War…”