Цифрові колекції

Михайло Гойсак серед вихованців приватного дитячого садка у Дашаві. Галичина, Польща (нині смт Дашава, Стрийський район, Львівська обл.) 1934

Mykhailo Hoisak – among the pupils of a private kindergarten in Dashava. Galicia, Poland (now Dashava town, Stryj district, Lviv region). 1934

Підлітком Михайло Гойсак вступив до лав ОУН. У 1944 р. врятувався втечею від примусового вивезення до Німеччини. Того ж року мобілізований до лав Червоної армії, учасник боїв у Європі. Із 1945 р. – зв’язковий мережі ОУН на Стрийщині, за що заарештований та покараний 10-ма роками виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Активний діяч табірного підпілля. Учасник Норильського повстання в’язнів. Звільнений у 1954 р. Реабілітований у 1990-х рр.

Being a teenager, Mykhailo Hoisak joined the Organization

Підлітком Михайло Гойсак вступив до лав ОУН. У 1944 р. врятувався втечею від примусового вивезення до Німеччини. Того ж року мобілізований до лав Червоної армії, учасник боїв у Європі. Із 1945 р. – зв’язковий мережі ОУН на Стрийщині, за що заарештований та покараний 10-ма роками виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Активний діяч табірного підпілля. Учасник Норильського повстання в’язнів. Звільнений у 1954 р. Реабілітований у 1990-х рр.

Being a teenager, Mykhailo Hoisak joined the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN). In 1944 he escaped from forced deportation to Germany. In the same year he was recruited into the Red Army, a participant of the battles in Europe. Since 1945 he has been a liaison man of the OUN network in Stryi region. Soon he was arrested and sentenced to 10 years in the Gulag labor camps. An active member of the camp underground. Participated in the Norilsk uprising. Released in 1954. Rehabilitated in the 1990s.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Михайло Гойсак серед вихованців приватного дитячого садка у Дашаві
Mykhailo Hoisak – among the pupils of a private kindergarten in Dashava
Походження 1934
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображені діти у шість рядів, на повний зріст та неповний зріст (лежачи, сидячи, стоячи). Одягнені переважно в українські національні строї. На тлі будівлі. Михайло Гойсак – у другому ряду четвертий праворуч.
Children are depicted in six rows, full height and part height (lying, sitting, standing). Dressed mainly in the Ukrainian national costumes. Against the background of the building. Mykhailo Hoisak is fourth in the second row from the right.
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті світлини напис українською мовою: «Дитячий садок у Василя Ващишина в хаті. 1934 р.».
On the back of the photo there is an inscription in Ukrainian: “There is a kindergarten in Vasyl Vachshyshyn’s house. 1934”.
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, на звороті сліди від наклеювання, позначки синім олівцем та напис чорним чорнилом
Yellowed, shabby, dirty, corners are crumpled, on the back there are traces of glue, marks with a blue pencil and an inscription in black ink
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,9х12,4 см / cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Photo paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Точна дата / Date: 1934 - 1934. Місце : Place: Галичина, Польща (нині смт. Дашава, Стрийський р-н, Львівська обл., Україна) / Galicia, Poland (now Dashava town, Stryj district, Lviv region, Ukraine)
Теми Воєнна кампанія Червоної армії в Європі 1944–1945 рр. The military campaign of the Red Army in Europe in 1944–1945. Мобілізації до Червоної армії з Західної України. Mobilization to the Red Army from Western Ukrainе. Український визвольний рух. Ukrainian liberation movement. Друга світова війна. Second World War. Західноукраїнські землі у міжвоєнній Польщі. Western Ukrainian lands in interwar Poland. Радянська репресивно-каральна система. Soviet repressive and punitive system. Українські політв’язні в ГУЛАГу. Ukrainian political prisoners in the Gulag
Періоди і дати 1934
Території, міста смт Дашава, Стрийський р-н, Львівська обл., Україна. Dashava town, Stryj district, Lviv region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Гойсак. Mykhailo Hoisak. Василь Ващишин. Vasyl Vashchyshyn
Пошукові терміни Україна, Галичина, Стрийщина, Дашава, Польща, ОУН, мобілізація, ГУЛАГ, радянські виправно-трудові табори, табірне підпілля, Норильске повстання, діти, дитячі садки. Ukraine, Galicia, Stryj region, Dashava, Poland, OUN, mobilization, Gulag, Soviet labor camps, camp underground, Norilsk uprising, children, kindergartens
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.96 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/439
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/439
Дата онлайнової публікації 2020-12-17
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex