Цифрові колекції

Табірний номер Олександри Сергійчук. 1944

Personal camp number of Oleksandra Serhiichuk. 1944

Олександра Сергійчук народилася у нацистському концентраційному таборі Аушвіц 9 грудня 1943 р. Її матір Марію Сергійчук було поміщено до табору за участь у радянському русі Опору на теренах України. 27 січня 1945 р. дівчинка померла.

Oleksandra Serhiichuk was born in Auschwitz concentration camp on December 9, 1943. Her mother, Mariia Serhiichuk was imprisoned in a camp for participating in the Soviet Resistance movement in Ukraine. On January 27, 1945, the girl died. Фото предмета

Олександра Сергійчук народилася у нацистському концентраційному таборі Аушвіц 9 грудня 1943 р. Її матір Марію Сергійчук було поміщено до табору за участь у радянському русі Опору на теренах України. 27 січня 1945 р. дівчинка померла.

Oleksandra Serhiichuk was born in Auschwitz concentration camp on December 9, 1943. Her mother, Mariia Serhiichuk was imprisoned in a camp for participating in the Soviet Resistance movement in Ukraine. On January 27, 1945, the girl died. Фото предмета

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
The author is unknown
Назва Табірний номер Олександри Сергійчук
Personal camp number of Oleksandra Serhiichuk
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Прямокутної форми. На тканину нанесено червоний трикутник із літерою «R» та номер чорного кольору.
Rectangular shape. The fabric is marked with a red triangle with the letter "R" and a number of black color.
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, пожовтілий, плями, краї обшарпані
Shabby, dirty, yellowed, stains, torn edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 6,8х15,4 см / cm
Матеріал Тканина, фарба червона, чорна. Fabric, red and black paint
Техніка Шиття, штампування. Sewing, stamping
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. The middle of the ХХ th century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: Польща / Poland
Теми Друга світова війна. Second World War. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian components of the war. Діти. Children. Демографічні втрати України. Demographic losses of Ukraine. Нацистська окупаційна політика на Українських теренах. Nazi occupation policy in Ukraine. Діяльність радянських підпільно-партійних та диверсійно-партизанських формувань на теренах України. Activities of Soviet underground and subversive partisan formations on the territory of Ukraine. Нацистські табори. Nazi camps
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XX th century
Особи, пов’язані з музейним предметом Олександра Сергійчук. Oleksandra Serhiichuk. Марія Сергійчук. Mariia Serhiichuk
Пошукові терміни Друга світова війна, Україна, Польща, Райх, нацистські табори, табірний номер, Аушвіц, діти. Second World War, Ukraine, Poland, Reich, Nazi camps, personal camp number, Auschwitz, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.21 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/441
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/441
Дата онлайнової публікації 2020-12-31
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Червень 1941 – На зламі»
«June 1941 – On the verge»
«Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
«Auschwitz Concentration Camp – Ukrainian Dimension. Research, documents, evidence»
«Україна. Незакінчена війна...»
«Ukraine. The unfinished war...»