Цифрові колекції

Акт приймання дітей-сиріт до київського спеціального дитячого будинку № 13 із табору № 300 для репатрійованих радянських громадян. 11.03.1947

Act of admission of orphans to Kyiv special orphanage № 13 from camp № 300 for repatriated Soviet citizens. 11.03.1947

Київський сиротинець № 13 прийняв на виховання з радянського табору № 300 для репатрійованих 35 дітей (16 хлопчиків та 19 дівчаток) віком від 1 до 16 років

Kyiv orphanage № 13 took on the education from the Soviet camp № 300 for repatriated 35 children (16 boys and 19 girls) aged 1 to 16 years

Київський сиротинець № 13 прийняв на виховання з радянського табору № 300 для репатрійованих 35 дітей (16 хлопчиків та 19 дівчаток) віком від 1 до 16 років

Kyiv orphanage № 13 took on the education from the Soviet camp № 300 for repatriated 35 children (16 boys and 19 girls) aged 1 to 16 years

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Представник командування табору № 300 Артемов, директор спеціального дитячого будинку № 13 Горобець
Representative of the camp command № 300 Artemov, director of the special orphanage № 13 Horobets
Назва Акт приймання дітей-сиріт до київського спеціального дитячого будинку № 13 із табору № 300 для репатрійованих радянських громадян
Act of admission of orphans to Kyiv special orphanage № 13 from camp № 300 for repatriated Soviet citizens
Походження 11.03.1947
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На пожовтілому аркуші однобічний машинопис і рукопис із підписами
On the yellowed sheet is a one-sided typescript and a manuscript with signatures
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, прим’ятий, згини, відреставрований
Yellowed, dirty, crumpled, folded, restored
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,5х21,0 см cm
Матеріал Папір, чорнило. Paper, ink
Техніка Машинопис, рукопис. Typescript, manuscript
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. The middle of the ХХ th century. Точні дати : Date: 11.03.1947 - 11.03.1947. Місце : Place: м. Київ, Україна Kyiv, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження З архіву Володимира Литвинова – колишнього почесного голови Міжнародного руху колишніх малолітніх в’язнів фашизму
From the archive of Volodymyr Lytvynov, former honorary chairman of the International Movement of Former Juvenile Prisoners of Fascism
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація  
Теми Діти. Children. Соціально-побутові процеси у повоєнному СРСР. Social and domestic processes in the postwar USSR. Сиріцтво. Orphanhood. Репатріація. Repatriation. Суспільні рухи, об’єднання з організації підтримки постраждалих. Social movements, associations to support victims
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХ th century
Території, міста м. Київ, Україна. Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Артемов. Artemov. Л. Горобець. L. Horobets. Володимир Литвинов. Volodymyr Lytvynov
Пошукові терміни Київ, Україна, СРСР, діти, сиріцтво, дитячі будинки, репатріація, Володимир Литвинов, архів. Kyiv, Ukraine, USSR, children, orphanhood, orphanages, repatriation, Volodymyr Lytvynov, archive
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 2.86 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/442
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/442
Дата онлайнової публікації 2021-01-01
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
«Ukraine. The unfinished war...»