Цифрові колекції

Іван Приймак серед вихованців дитячого садка с. Цапівці. Польща (нині с. Поділля, Заліщицький район, Тернопільська обл.) 1939

Ivan Pryimak is among the pupils of the kindergarten in Tsapivtsi village. Poland (current Podillia village, Zalishchyky district, Ternopil region). 1939

Підлітком Іван Приймак долучився до Українського визвольного руху. Від 1946 р. виконував завдання брата Василя Бойка (псевдо «Книш»), провідника ОУН Заліщицького району

Being a teenager, Ivan Pryimak joined the Ukrainian Liberation Movement. From 1946 he carried out the tasks of his brother Vasyl Boiko (nickname "Knysh") – the guide of the OUN of Zalishchyky district

Підлітком Іван Приймак долучився до Українського визвольного руху. Від 1946 р. виконував завдання брата Василя Бойка (псевдо «Книш»), провідника ОУН Заліщицького району

Being a teenager, Ivan Pryimak joined the Ukrainian Liberation Movement. From 1946 he carried out the tasks of his brother Vasyl Boiko (nickname "Knysh") – the guide of the OUN of Zalishchyky district

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
The author is unknown
Назва Іван Приймак серед вихованців дитячого садка с. Цапівці
Ivan Pryimak is among the pupils of the kindergarten in Tsapivtsi village
Походження 1939
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено дітей у чотири ряди, на повний зріст (лежачи, сидячи, стоячи), анфас, без головних уборів, в українських національних строях. У центрі сидить жінка – анфас (із легким поворотом праворуч), без головного убору, у чорній сукні. На тлі паркану та дерев. Іван Приймак – у першому ряду ліворуч
Depicted children in four rows, in full-length (lying, sitting, standing), in full face, without hats, wearing a Ukrainian national costumes. A woman sits in the center, a full-face (with a slight turn to the right), without a hat, wearing a black dress. Against the background of fences and trees. Ivan Pryimak – in the 1st row on the left
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, кути заломлені, плями, згини, на звороті – позначки кульковою ручкою
Yellowed, shabby, dirty, bent corners, stains, folds, on the back side there are marks with a ballpoint pen
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 9,0х14,0 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Black and white printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XX th century. Точні дати : Date: 1939 - 1939. Місце : Place: с. Цапівці, Польща (нині с. Поділля, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., Україна) / Tsapivtsi village, Poland (current Podillia village, Zalishchyky district, Ternopil region, Ukraine)
Теми Західноукраїнські землі у міжвоєнній Польщі. Western Ukrainian lands in interwar Poland. Український визвольний рух. Ukrainian liberation movement. Діти. Children. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian aspects and consequences of war. Освітньо-виховна система у західноукраїнському регіоні. Еducational and training system in the western Ukrainian region
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XX th century
Території, міста с. Цапівці, Польща (нині с. Поділля, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., Україна). Tsapivtsi village, Poland (current Podillia village, Zalishchyky district, Ternopil region, Ukraine)
Особи, пов’язані з музейним предметом Іван Приймак. Ivan Pryimak. Василь Бойко. Vasyl Boiko
Пошукові терміни Україна, Західноукраїнські землі, Тернопільщина, Польща, СРСР, ОУН, діти, дитячі садки. Ukraine, Western Ukrainian lands, Ternopil region, Poland, USSR, OUN, children, kindergartens
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 3.51 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/443
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/443
Дата онлайнової публікації 2021-01-04
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex