Цифрові колекції

Клятва юного борця за волю України Ярослава Петріва. 1948

Oath of Yaroslav Petriv – the young fighter for the will of Ukraine. 1948

Ярослав Петрів із власної ініціативи організував молодіжну підпільну організацію націоналістичного спрямування «Юні друзі». Разом зі шкільними товаришами вели пропагандивну роботу, видавали журнали «Малі друзі» та «Хрін». Від 1948 р. – член юнацької мережі ОУН, зв’язковий референта Служби Безпеки Бучацького надрайонного проводу ОУН, зв’ְязковий боївок ОУН Коропецького району. У 1953 р. заарештований і покараний 25-ма, згодом 10-ма роками ГУЛАГу. Реабілітований у 1991 р.

The youth underground

Ярослав Петрів із власної ініціативи організував молодіжну підпільну організацію націоналістичного спрямування «Юні друзі». Разом зі шкільними товаришами вели пропагандивну роботу, видавали журнали «Малі друзі» та «Хрін». Від 1948 р. – член юнацької мережі ОУН, зв’язковий референта Служби Безпеки Бучацького надрайонного проводу ОУН, зв’ְязковий боївок ОУН Коропецького району. У 1953 р. заарештований і покараний 25-ма, згодом 10-ма роками ГУЛАГу. Реабілітований у 1991 р.

The youth underground nationalist-oriented organization “Young Friends” was organized on the initiative of Yaroslav Petriv. He and his schoolmates carried out the propaganda work and were involved in printing the magazines “Little Friends” and “Khrin”. Since 1948 he was a member of the youth network of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), a liaison of referent of the Security Service of Buchach sub-district network of the OUN, a liaison of armed formation of the OUN of Koropets district. In 1953 he was arrested and sentenced to 25, then 10 years of the Gulag. He was rehabilitated in 1991.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Ярослав Петрів
Yaroslav Petriv
Назва Клятва юного борця за волю України Ярослава Петріва
Oath of Yaroslav Petriv – the young fighter for the will of Ukraine
Походження 1948
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний рукопис
One-sided manuscript on the sheet
Стан збереження та дефекти оригіналу Дуже потертий, забруднений, пожовтілий, прим’ятий, плями, сліди від крові та згинів, відсутні фрагменти (близько 2,2х2,0; 1,0х0,5 см), численні розриви по краях, відреставрований
Very shabby, dirty, yellowed, crumpled, stains, traces of blood and folds, missing fragments (about 2.2x2.0; 1.0x0.5 cm), numerous gaps at the edges, restored
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш 1 sheet
Розміри: Size 30,0х21,0 см cm
Матеріал Папір, чорнило фіолетове. Paper, purple ink
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. The middle of the XX th century. Точні дати : Date: 1948 - 1948. Місце : Place: с. Коропець, Монастирський р-н., Тернопільська обл., Україна Koropets village, Monastyryska district,Ternopil region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація Підписана кров’ю клятва зі зброєю в руках боротися за українську землю та український народ.

Oath signed by blood with arms to fight for the Ukrainian land and the Ukrainian people.

Теми Український визвольний рух. Ukrainian liberation movement. Українське націоналістичне підпілля та збройне повстанство у боротьбі з радянським режимом у 1940-ві–1950-ті рр. Ukrainian nationalist underground and the armed uprising in the struggle against the Soviet regime in 1940s and 1950s.
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XX th century
Території, міста с. Коропець, Монастирський р-н., Тернопільська обл., Україна. Koropets village, Monastyryska district, Ternopil region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Ярослав Петрів. Yaroslav Petriv
Пошукові терміни Тернопільщина, Коропець, ОУН, молодіжна організація, Служба безпеки ОУН, боївка, зв’язковий, ГУЛАГ. Ternopil region, Koropets, OUN, youth organization, Security Service of the OUN, armed formation, liaison, Gulag
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 0.22 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/445
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/445
Дата онлайнової публікації 2021-01-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
«Ukraine. The unfinished war...»