Цифрові колекції

Олександр Равков із названою мамою Марією Сергійчук. 08.08.1945

Oleksandr Ravkov with the named mother Maria Serhiichuk. 08.08.1945

Сашко разом із мамою Софією, заарештованою за причетність до антинацистського руху Опору в Білорусі, перебував у концтаборі Аушвіц. У 1945 р. їх розлучили. Табірна адміністрація визначила Софію до відправлення по етапу й вона полишила семирічного сина на опіку Марії Сергійчук, яка напередодні втратила власну дитину. По війні Марія відшукала матір хлопчика й він повернувся додому.

Sasha was in the Auschwitz concentration camp with his mother Sophia, who was arrested for involvement in

Сашко разом із мамою Софією, заарештованою за причетність до антинацистського руху Опору в Білорусі, перебував у концтаборі Аушвіц. У 1945 р. їх розлучили. Табірна адміністрація визначила Софію до відправлення по етапу й вона полишила семирічного сина на опіку Марії Сергійчук, яка напередодні втратила власну дитину. По війні Марія відшукала матір хлопчика й він повернувся додому.

Sasha was in the Auschwitz concentration camp with his mother Sophia, who was arrested for involvement in the anti-Nazi resistance movement in Belarus. In 1945 they were separated. Sofia was sent to another camp by the camp administration. She left her seven-year-old son in the care of Maria Serhiichuk, who had lost her own child on the eve. After the war, Maria found the boy's mother and he returned home.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Олександр Равков із названою мамою Марією Сергійчук
Oleksandr Ravkov with the named mother Maria Serhiichuk
Походження 08.08.1945
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено жінку, яка пригортає до себе хлопчика. Сидячи та стоячи, на неповний зріст, анфас, без головних уборів. Жінка – у вишитій сорочці з короткими рукавами, світлій жилеті та спідниці. Хлопчик у світлій сорочці з відкладним коміром та темних штанях зі шлейками.
It depicts a woman holding a boy close to her. Sitting and standing, part-height, full face, bare-headed. Woman – in an embroidered shirt with short sleeves, a light vest and a skirt. A boy – in a light shirt with a turn-down collar and dark trousers with suspenders.
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо Унизу напис російською мовою: «8 авг. 1945 г. с. Хохмюль»
Below there is the inscription in Russian: "Aug. 8. 1945. Khokhmiul village"
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений
Yellowed, shabby, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 11,8х8,0см / cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Рhoto paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Рhoto printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth centur. Точні дати : Date: 08.08.1945 - 08.08.1945. Місце : Place: c. Хохмюль (нині с. Добешув) Польща / Khokhmiul village (now Dobeshuv village) Poland
Теми Друга світова війна. Second World War. Нацистська окупаційна політика. Nazi occupation policy. Антинацистський рух опору на території Білорусі. Anti-Nazi resistance movement in Belarus. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian aspects of the war. Діти. Children. Демографічні втрати. Demographic losses
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста c. Хохмюль (нині с. Добешув), Польща. Khokhmiul village (now Dobeshuv village) Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Марія Сергійчук. Maria Serhiichuk. Олександр Равков. Oleksandr Ravkov. Софія Равкова. Sofiia Ravkova
Пошукові терміни Польща, Білорусь, окупація, підпілля, нацистські табори, Аушвіц, діти, материнство. Poland, Belarus, occupation, underground, Nazi camps, Auschwitz, children, motherhood
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 2.38 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/447
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/447
Дата онлайнової публікації 2021-01-19
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Червень 1941 – На зламі»
"June 1941 – at the Turning Point"
«Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
"The Auschwitz Concentration Camp – the Ukrainian Dimension. Researches, Documents, Evidences"
«Україна. Незакінчена війна...»
"Ukraine. Unfinished War ..."