Цифрові колекції

Обірване дитинство. 1941

Lost childhood. 1941

На фото – брати Володя та Шура Клименки. Вові 5, а Шурі – 7 років. Що з ними сталося?

In the photo – brothers Volodymyr and Oleksandr Klymenko. What happened to them?

На фото – брати Володя та Шура Клименки. Вові 5, а Шурі – 7 років. Що з ними сталося?

In the photo – brothers Volodymyr and Oleksandr Klymenko. What happened to them?

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Обірване дитинство
Lost childhood
Походження 1941
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено двох хлопчаків посеред поля, на повний зріст, анфас, у будьонівці та вушанці, порваних зимових пальтах та штанях, босоніж
Depicted two boys in the middle of the field, full length, full face, in budonivka and earflap hat, wearing in torn winter coats and pants, barefoot
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті напис російською мовою: «Діти робітника Клименка – 5-річний Вова та 7-річний Шура під час німецько-фашистської окупації Києва»
On the back there is an inscription in Russian: “Children of worker Klymenko - 5-year-old Vova and 7-year-old Shura during the Nazi occupation of Kyiv”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, прим’ятий, правий край нерівний, на звороті плями, сліди від клею, позначки простим, зеленим та червоним олівцями
Yellowed, dirty, crumpled, the right edge is uneven, on the back side there are stains, traces of glue, marks with simple, green and red pencils
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 24,0х16,0 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, олівець. Glossy photo paper, pencil
Техніка Фотодрук, рукопис. Рhoto printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1941 - 1941. Місце : Place: м. Київ / Kyiv
Теми Друга світова війна. Second World War. Нацистська окупація України. Nazi occupation of Ukraine. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian aspects of the war. Діти. Children
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Київ Україна. Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Володя Клименко. Volodia Klymenko. Шура Клименко. Shura Klymenko
Пошукові терміни Україна, Київ, окупація, повсякдення, місцеве населення, діти. Ukraine, Kyiv, occupation, everyday life, local population, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 5.99 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/448
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/448
Дата онлайнової публікації 2021-01-19
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Війна краде дитинство»
“War steals childhood”
«Україна в огні. 1941–1945»
“Ukraine is on fire. 1941–1945”
«Апокаліпсис ХХ століття. Світові війни»
“The apocalypse of the twentieth century. World Wars”
«Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War…”