Цифрові колекції

Юні учасники відбудови Макіївського металургійного заводу. 1944

Young participants of the reconstruction of Makiivka Metallurgical Plant. 1944

Під час бойовища на східноєвропейському театрі Другої світової підприємство зазнало чималої руйнації. По поверненні радянського режиму на Українські терени до його реконструкції долучили зокрема й дітей, які значно перевищували виробничі норми. Остаточно довоєнні потужності заводу було відновлено у 1950 р.

During the battle in the Eastern European Theater of the Second World War, the plant suffered the considerable destruction. After the return of the Soviet regime to the Ukrainian territory,

Під час бойовища на східноєвропейському театрі Другої світової підприємство зазнало чималої руйнації. По поверненні радянського режиму на Українські терени до його реконструкції долучили зокрема й дітей, які значно перевищували виробничі норми. Остаточно довоєнні потужності заводу було відновлено у 1950 р.

During the battle in the Eastern European Theater of the Second World War, the plant suffered the considerable destruction. After the return of the Soviet regime to the Ukrainian territory, children who significantly exceeded the production norms were included in its reconstruction. The pre-war capacity of the plant was finally restored in 1950.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Юні учасники відбудови Макіївського металургійного заводу
Young participants of the reconstruction of Makiivka Metallurgical Plant
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення трьох хлопчаків погрудне, анфас із напівобертом ліворуч, у шапках-вушанках, фуфайках. На тлі заводських споруд
The image of three boys in bust, full face with a half-turn to the left, in earflap hats, wearing in sweatshirts. Against the background of factory buildings
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На зворотному боці напис російською мовою: «Макіївка. з-д ім. Кірова / Ц.Е.В.С / Відбудовчий загін. 1944 р. / 1. Ванін І.З. – 1928 р. (слюсар) – 208 % / 2. Соловов В.І. – слюсар 179 % / 3. Косачев І.А. – (слюсар) 150 % / (справа наліво)».
On the reverse side there is an inscription in Russian: “Makiivka plant named after Kirov / Ts.E.V.S / Reconstruction detachment. 1944 / 1. Vanin I.Z. - 1928 (locksmith) - 208% / 2. Solovov V.I. - locksmith 179% / 3. Kosachev I.A. - (locksmith) 150% / (from right to left)”
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, згини, на звороті праворуч у верхньому та нижньому кутах чорним та червоним чорнилом нанесено інвентарні номери
Yellowed, crumpled, folds, on the back on the right in the upper and lower corners the inventory numbers marked with black and red ink
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size 8,7х11,5 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий, олівець. Glossy photo paper, pencil
Техніка Фотодрук, рукопис. Рhoto printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: м. Макіївка, Донецька обл., Україна / Makiivka, Donetsk region, Ukraine
Теми Друга світова війна. Second World War. Економічна руїна в Україні. Economic ruin in Ukraine. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian components of the war. Діти. Children
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Макіївка, Донецька обл., Україна. Makiivka, Donetsk region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Ванін І.З. Vanin I.Z. Соловов В.І. Solovov V.I. Косачев І.А. Kosachev I.A
Пошукові терміни Друга світова війна, Україна, Донбас, Макіївка, руйнування, відбудова, діти, Макіївський металургійний завод. Second World War, Ukraine, Donbas, Makiivka, destruction, reconstruction, children, Makiivka Metallurgical Plant
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.21 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/449
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/449
Дата онлайнової публікації 2021-01-19
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex