Цифрові колекції

Свідоцтво про закінчення Криворівнянської української народної школи Миколи Потяка. 30.06.1943

School leaving qualification of Kryvorivnia Ukrainian folk school of Mykola Potiak. 30.06.1943

Початкову освіту опановував за Польщі, СРСР та Німеччини. Надалі долучився до Українського визвольного руху, зв’язковий, кур’єр (псевдо «Ясен») відділів УПА, які оперували в Жаб’євському (нині Верховинському) районі. У 1946 р. повернувся за шкільну лаву. Завершив навчання у 1950 р.

He learned his primary education when Kryvorivnia village was a part of Poland, the USSR and Germany. Later he joined the Ukrainian Liberation Movement, as a liaison, a courier (nickname “Yasen”) of the UPA

Початкову освіту опановував за Польщі, СРСР та Німеччини. Надалі долучився до Українського визвольного руху, зв’язковий, кур’єр (псевдо «Ясен») відділів УПА, які оперували в Жаб’євському (нині Верховинському) районі. У 1946 р. повернувся за шкільну лаву. Завершив навчання у 1950 р.

He learned his primary education when Kryvorivnia village was a part of Poland, the USSR and Germany. Later he joined the Ukrainian Liberation Movement, as a liaison, a courier (nickname “Yasen”) of the UPA units that operated in Zhabievsk (current Verkhovynsk) district. In 1946 he returned to school. He graduated in 1950.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Дирекція Криворівнянської української народної школи
Directorate of Kryvorivnia Ukrainian folk school
Назва Свідоцтво про закінчення Криворівнянської української народної школи Миколи Потяка
School leaving qualification of Kryvorivnia Ukrainian folk school of Mykola Potiak
Походження 30.06.1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Двобічний друкарський бланк, заповнений рукописом із підписами
Double-sided printed form that is filled with a manuscript and signatures
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, плями, згини, кути заломлені, розриви (близько 2,0х7,5 см)
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, spots, folds, corners are bent, gaps (about 2.0x7.5 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: Size 30,0х21,0 см cm
Матеріал Папір, чорнило чорне. Paper, black ink
Техніка Друк, рукопис. Рrinting, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. / The middle of the XXth century. Точні дати : Date: 30.06.1943 - 30.06.1943. Місце : Place: с. Криворівня, Генеральна губернія, дистрикт «Галичина» (нині Івано-Франківська область, Україна) / Kryvorivnia village, General province, District of Galicia (current Ivano-Frankivsk region, Ukraine)
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, німецька. Ukrainian, German
Анотація

Містить перелік навчальних дисциплін та отримані за них оцінки.

Contains a list of disciplines and grades obtained for them.

Теми Шкільництво на Західноукраїнських теренах доби нацистської окупації. Schooling in the Western Ukraine during the Nazi occupation. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian components of the war. Діти. Children. Український визвольний рух. Ukrainian liberation movement
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста с. Криворівня, Генеральна губернія, дистрикт «Галичина» (нині Івано-Франківська область, Україна). Kryvorivnia village, General province, District of Galicia (current Ivano-Frankivsk region, Ukraine)
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Потяк. Mykola Potiak
Пошукові терміни Генеральна губернія, дистрикт «Галичина», Криворівня, діти, українська народна школа, Український визвольний рух. General province, District of Galicia, Kryvorivnia, children, Ukrainian folk school, Ukrainian liberation movement
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 4.6 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/450
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/450
Дата онлайнової публікації 2021-01-20
Виробництво Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «За край і волю, за нації долю». До 75-річчя УПА. 1942 - 2017 рр.