Цифрові колекції

Ярослава Ліськевич – вихованка дитячого садка м. Ярослав. 1942

Yaroslava Liskevych – a pupil of a kindergarten in Yaroslav. 1942

Із національно свідомої родини, організаторів осередків Товариства «Просвіта». У 1945 р. разом із батьками в ході польсько-українського трансферу населення була депортована до УРСР. За сприяння родича сім’я замешкала в покинутій польській оселі в м. Самборі. Старший брат Богдан – активний учасник Українського визвольного руху. Загинув під час етапування до таборів ГУЛАГу.

From a nationally conscious family, the organizers of the “Prosvita” (Enlightenment) Society. In 1945, together with

Із національно свідомої родини, організаторів осередків Товариства «Просвіта». У 1945 р. разом із батьками в ході польсько-українського трансферу населення була депортована до УРСР. За сприяння родича сім’я замешкала в покинутій польській оселі в м. Самборі. Старший брат Богдан – активний учасник Українського визвольного руху. Загинув під час етапування до таборів ГУЛАГу.

From a nationally conscious family, the organizers of the “Prosvita” (Enlightenment) Society. In 1945, together with her parents, during the Polish-Ukrainian transfer of the population, she was deported to the Ukrainian SSR. With the help of a relative, the family lived in an abandoned Polish house in Sambir. Older brother Bohdan – an active participant of the Ukrainian liberation movement. He died during the transfer to the Gulag camps.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Ярослава Ліськевич – вихованка дитячого садка м. Ярослав
Yaroslava Liskevych – a pupil of a kindergarten in Yaroslav
Походження 1942
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено дівчинку, стоячи на повний зріст, анфас, із бантом на голові. Вбрана у вишиту сорочку, прикрашену намистом та стрічками, вишиті спідницю й фартух, підперезані поясом, темні черевики. На тлі стіни.
Depicted a girl, standing in full height, full face, with a bow on her head. Wearing in an embroidered shirt decorated with necklaces and ribbons, embroidered skirt and apron, girded with a belt, dark shoes. Against the background of the wall.
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті світлини напис українською мовою: «Славця Ліськевич. Садочок 1942 р. м. Ярослав» та штамп фірми-виробника – фотоательє «Штука» (пол. Sztuka) (штамп нечіткий).
On the back of the photo there is an inscription in Ukrainian: “Slavtsia Liskevych. Kindergarten, 1942, Yaroslav” and the stamp of the manufacturer – photo studio “Shtuka” (Polish: Sztuka) (fuzzy stamp).
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, подряпини, кути заломлені
Yellowed, shabby, dirty, stains, scratches, corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,0х9,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Рhoto paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Рhoto printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1942 - 1942. Місце : Place: м. Ярослав, Підкарпатське воєводство, Польща / Yaroslav, Subcarpathian Voivodeship, Poland
Теми Освітні та виховні процеси в Генеральній губернії. Educational and upbringing processes in the General province. Польсько-українські трансфери населення. Polish-Ukrainian population transfers. Соціогуманітарні складники та наслідки війни. Socio-humanitarian components and consequences of the war. Діти. Children
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Ярослав, Підкарпатське воєводство, Польща. Yaroslav, Subcarpathian Voivodeship, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Ярослава Ліськевич. Yaroslava Liskevych
Пошукові терміни Польща, Генеральна Губернія, м. Ярослав, СРСР, УРСР, Самбір, діти, дитячий садок, депортації, Товариство «Просвіта», ОУН. Poland, General province, Yaroslav, USSR, Ukrainian SSR, Sambir, children, kindergarten, deportations, “Prosvita” Society, OUN
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.38 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/451
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/451
Дата онлайнової публікації 2021-01-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Експозиції
Виставки