Цифрові колекції

Богдан Ліськевич. 1932

Bohdan Liskevych. 1932

Підлітком долучився до Українського визвольного руху. Від 1944 р. – провідник місцевого осередку молодіжної ОУН на Закерзонні. У 1945 р. під час польсько-українського трансферу населення був депортований до УРСР. Того ж року вступив до Львівського зооветеринарного інституту, де створив молодіжну підпільну організацію націоналістичного спрямування «Борці за волю України». У 1946 р. заарештований і покараний 10-ма роками ГУЛАГу. Загинув у 1947 р. під час етапування.

As a teenager he joined

Підлітком долучився до Українського визвольного руху. Від 1944 р. – провідник місцевого осередку молодіжної ОУН на Закерзонні. У 1945 р. під час польсько-українського трансферу населення був депортований до УРСР. Того ж року вступив до Львівського зооветеринарного інституту, де створив молодіжну підпільну організацію націоналістичного спрямування «Борці за волю України». У 1946 р. заарештований і покараний 10-ма роками ГУЛАГу. Загинув у 1947 р. під час етапування.

As a teenager he joined the Ukrainian liberation movement. From 1944 he was the leader of the local branch of the OUN youth in Zakerzonia. In 1945, during the Polish-Ukrainian transfer of the population, he was deported to the Ukrainian SSR. In the same year he entered the Lviv Zoo Veterinary Institute, where he created an underground youth organization of nationalist orientation "Fighters for the Freedom of Ukraine". In 1946 he was arrested and sentenced to 10 years in the Gulag. He died in 1947 during the transfer.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Богдан Ліськевич
Bohdan Liskevych
Походження 1932
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено хлопця на повний зріст, стоячи, анфас. У шапці-папасі, світлому жупані, підперезаному поясом, візерунчастій сорочці з темним бантом, штанах-шароварах, чоботах, із шаблею в руці. На тлі стіни.
Depicted a guy, standing in full-length, full face. In a papakha, wearing a light żupan, girded with a belt, a patterned shirt with a dark bow, sirwal, boots, with a saber in hand. Against the background of the wall.
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На звороті світлини напис українською мовою: «Богдан Ліськевич. Ярослав 1932 р. Після вистави про козаків» та штамп фірми-виробника «Фото З. Вейнера. Любачів» (пол. Foto Z. Weinera Lubaczow).
On the back of the photo there is an inscription in Ukrainian: “Bohdan Liskevych. Yaroslav 1932. After the performance about the Cossacks” and the stamp of the manufacturer “Photo by Z. Weiner. Lyubachiv” (Polish: Foto Z. Weinera Lubaczow).
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, подряпини, кути заломлені
Yellowed, shabby, dirty, stains, scratches, corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 14,0х9,0 см / cm
Матеріал Фотопапір, кулькова ручка. Рhoto paper, ballpoint pen
Техніка Фотодрук, рукопис. Photo printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1932 - 1932. Місце : Place: м. Ярослав, Підкарпатське воєводство, Польща / Yaroslav, Subcarpathian Voivodeship, Poland
Теми Друга світова війна. Second World War. Український визвольний рух. Ukrainian liberation movement. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian components of the war. Діти. Children. Польсько-українські трансфери населення. Polish-Ukrainian population transfers. Радянська репресивно-каральна система. Soviet repressive and punitive system
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Ярослав, Підкарпатське воєводство, Польща. Yaroslav, Subcarpathian Voivodeship, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Богдан Ліськевич. Bohdan Liskevych
Пошукові терміни Польща, Закерзоння, м. Ярослав, СРСР, УРСР, діти, ОУН, молодіжна організація, депортації, ГУЛАГ. Poland, Zakerzonia, Yaroslav, USSR, Ukrainian SSR, children, OUN, youth organization, deportations, Gulag
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 2.81 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/452
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/452
Дата онлайнової публікації 2021-01-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки