Цифрові колекції

Лялька «Еріка». 1940-ві роки

Doll “Erika” 1940s

Лялька «Еріка» німецької фірми «Schildkröt» (черепаха), яка безперервно випускає свою продукцію вже понад століття. Із 1896 р., тоді, як інші кампанії виготовляли іграшки переважно з порцеляни, дерева або композиту, «Шильдкрьот» започаткував виробництво із целулоїду, чим набув відомості та став одним із лідерів лялькового ринку. Такі забавки нагадували вироби з черепахового панцира, звідси назва та логотип торгової марки.

Doll “Erika” of the German company “Schildkröt” (turtle), which

Лялька «Еріка» німецької фірми «Schildkröt» (черепаха), яка безперервно випускає свою продукцію вже понад століття. Із 1896 р., тоді, як інші кампанії виготовляли іграшки переважно з порцеляни, дерева або композиту, «Шильдкрьот» започаткував виробництво із целулоїду, чим набув відомості та став одним із лідерів лялькового ринку. Такі забавки нагадували вироби з черепахового панцира, звідси назва та логотип торгової марки.

Doll “Erika” of the German company “Schildkröt” (turtle), which has been continuously producing its goods for over a century. From 1896, while other companies made toys mainly from porcelain, wood or composite, “Schildkröt” started the production from celluloid, thanks to which it gained fame and became one of the leaders of the doll market. Such toys resembled the goods made of tortoiseshell, hence the name and logo of the brand.

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Schildkröt (Шильдкрьот)
Назва Лялька «Еріка»
Doll “Erika”
Походження 1940-ві / 1940s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Із целулоїду, зі скляними рухливими очима блакитного кольору, відкритим ротиком та литою зачіскою, із рухомими руками та ногами, у синьому платті, що застібається двома металевими кнопками на спині, із білими вертикальними смугами з мережива, а також нашивкою із зображенням собачки на грудях.
Made of celluloid, with blue moving eyes, open mouth and cast haircut, with moving arms and legs, wearing in a blue dress fastened with two metal buttons on the back, with white vertical lace stripes, and a stripe with the image of a dog on the chest.
Надписи, підписи, клейма, печатки тощо На зворотному боці (на тулубі ляльки) витиснений логотип компанії – черепаха у ромбі, та число «34» – висота ляльки
On the reverse side (on the body of the doll) the company logo – a turtle in a diamond, and the number “34” – the height of the doll is embossed
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, плями на тканині, на обличчі біля лівого ока подряпини, місцями облущена фарба
Shabby, dirty, stains on the fabric, scratches on the face near the left eye, in some places the paint has peeled off
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 34,0х15,0х9,0 см cm
Матеріал Целулоїд, тканина, метал, фарба. Celluloid, fabric, metal, paint
Техніка Фабричне виробництво. Factory production
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the ХХth century. Точні дати : Date: 1940-ві / 1940s - 1940-ві / 1940s. Місце : Place: Німеччина / Germany
Теми Друга світова війна. Second World War. Соціогуманітарні складники війни. Socio-humanitarian components of the war. Діти. Children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста Німеччина. Germany
Пошукові терміни Друга світова війна, Німеччина, Райх, діти, Schildkröt (Шильдкрьот), лялька, іграшка. Second World War, Germany, Reich, children, Schildkröt, doll, toy
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 33.21 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/453
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/453
Дата онлайнової публікації 2021-01-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex