Цифрові колекції

Вожатий № 11–12.1943

Leader № 11-12.1943

У СРСР журнал видавався із 1924 р. Часопис акумулював досвід та визначав вектори організації діяльності радянської піонерії, містив методологічну та методичну базу для виховання дітей у комуністично-більшовицькій парадигмі

Magazine has been published in the USSR since 1924. The magazine accumulated experience and determined the vectors of organization of Soviet pioneering, contained the methodological and procedural basis for bringing up children in Communist-Bolshevik paradigm

У СРСР журнал видавався із 1924 р. Часопис акумулював досвід та визначав вектори організації діяльності радянської піонерії, містив методологічну та методичну базу для виховання дітей у комуністично-більшовицькій парадигмі

Magazine has been published in the USSR since 1924. The magazine accumulated experience and determined the vectors of organization of Soviet pioneering, contained the methodological and procedural basis for bringing up children in Communist-Bolshevik paradigm

Відомості про об'єкт
Автор або виробник Видавництво ЦК ВЛКСМ «Молода гвардія»
Publishing House of the Central Committee of the VLKSM [Komsomol] “Moloda Hvardiia” [“Young Guard”]
Назва Вожатий
Leader
Походження 11-12.1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Журнали
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці. На лицьовій стороні погрудно зображено дівчину із ручкою в руці. На звороті зображення саморобних ялинкових прикрас у прямокутній рамці червоного кольору. Назва великими літерами червоного кольору
In paperback. On the front side there is a girl in bust with a pen in her hand. On the back side there is an image of homemade Christmas decorations in a rectangular red frame. The title is in capital letters in red
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, помітки та написи кульковою ручкою синього кольору (с. 18–19), розриви по краях
Yellowed, shabby, dirty, stains, marks and inscriptions with a blue ballpoint pen (pp. 18-19), gaps on the edges
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 16 арк. / 16 sheets
Розміри / Size: 23,0х16,0х0,4 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Print
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина ХХ ст. / The middle of the ХХth century. Точні дати : Date: 11-12.1943 - 11-12.1943. Місце : Place: м. Москва, СРСР / Moscow, USSR
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Вожатий
Leader \ Вожатый. – 1943. – листопад-грудень. – № 11–12 – 32 с.
Leader – 1943. - November-December. – № 11–12 - 32 p.
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить різноплановий навчально-виховний, методичний та інформаційно-ігровий матеріал для учнів та вчителів.

Contains a variety of educational, methodical, informational and entertaining material for students and teachers.

Теми Друга світова війна. Соціогуманітарні складники війни. Радянська освітньо-виховна система. Діти. Second World War. Socio-humanitarian components of the war. Soviet educational system. Children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста м. Москва, СРСР. Moscow, USSR
Пошукові терміни СРСР, діти, навчання, виховання, піонери. USSR, children, education, upbringing, pioneers
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Медіа-типи/формати image/jpeg
Обсяг ресурсу 24 files : 50.68 Mb
Додаткові формати image/jpeg (20 files : 41.65 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/455
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/455
Дата онлайнової публікації 2021-02-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex