Цифрові колекції

Альманах «Матеріал до навчання для шкіл Звенигородського гебіту». 30.11.1942

Almanac “Material for teaching for schools of Zvenyhorod gebit". November 30, 1942

Під час нацистської окупації України використовувався ученицею Звенигородської початкової школи Ліаною Дахненко. У подальшому – редакторка науково-художньої літератури Київського видавництва «Веселка». Членкиня спілки журналістів із 1958 року

During the Nazi occupation of Ukraine, it was used by Liana Dakhnenko, a pupil of Zvenyhorod Primary School. Later, she was the editor of scientific and fiction literature of the National Publishing House of Children's Literature “Veselka”. Since

Під час нацистської окупації України використовувався ученицею Звенигородської початкової школи Ліаною Дахненко. У подальшому – редакторка науково-художньої літератури Київського видавництва «Веселка». Членкиня спілки журналістів із 1958 року

During the Nazi occupation of Ukraine, it was used by Liana Dakhnenko, a pupil of Zvenyhorod Primary School. Later, she was the editor of scientific and fiction literature of the National Publishing House of Children's Literature “Veselka”. Since 1958 she was a member of the National Union of Journalists

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Видавництво «Рідне слово»
Publishing House “Ridne Slovo” [“Native Word”]
Назва Матеріал до навчання для шкіл Звенигородського гебіту
Material for teaching for schools of Zvenyhorod gebit
Походження 30.11.1942
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу На чотирьох сторінках, двобічний друк чорного кольору
On four pages, black double-sided printing
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, згини, розриви, відреставрований, відсутні фрагменти
Yellowed, shabby, dirty, folds, gaps, restored, fragments are missing
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 2 аркуші / 2 sheets
Розміри / Size: 27,5х18,0 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. / The middle of the ХХth century. Точні дати : Date: 30.11.1942 - 30.11.1942. Місце : Place: м. Звенигородка, Черкаська обл., Україна Zvenyhorodka, Cherkasy region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Матеріал до навчання для шкіл Звенигородського гебіту
Material for teaching for schools of Zvenyhorod gebit \ Матеріал до навчання для шкіл Звенигородського гебіту. – Звенигородка, Черкаська обл.: Рідне слово, 1942. – 4 с.
Material for teaching for schools of Zvenyhorod gebit – Zvenyhorodka, Cherkasy region: Ridne Slovo, 1942. – 4 p.
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Видання містить вірші, казки, байки, гуморески, приказки, а також завдання та запитання до них.

The publication contains poems, fairy tales, fables, humoresques, proverbs, as well as tasks and questions to them.
Теми Друга світова війна. Нацистська окупація України. Освітньо-виховна система. Соціогуманітарні складники війни. Діти. Second World War. Nazi occupation of Ukraine. Educational system. Socio-humanitarian components of the war. Children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста м. Звенигородка, Черкаська обл., Україна. Zvenyhorodka, Cherkasy region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Ліана Дахненко. Liana Dakhnenko
Пошукові терміни Окупація, діти, школа, цивільне населення, освіта, шкільна література, видавництво, «Рідне слово», «Веселка». Occupation, children, school, civilian population, education, school literature, publishing house, “Ridne Slovo”, “Veselka”
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 3.43 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/456
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/456
Дата онлайнової публікації 2021-02-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Родинна пам’ять про війну: Збережено».
“Family Memory of the War: Preserved”.
Онлайн проект «Родинна пам'ять про війну».
Online project “Family Memory of the War”.