Цифрові колекції

Свідоцтво про смерть Володимира Соснюка. 29.04.1954

Death certificate of Volodymyr Sosniuk. 29.04.1954

Хлопчик помер від тяжкої хвороби на спецпоселенні у Західному Сибірі, куди його батьків, Йосифа та Меланію Соснюків зі Стрийщини, через зв’язок родини з українським націоналістичним підпіллям було депортовано радянськими органами держбезпеки у ході операції «Захід»

The boy died of a severe illness at a special settlement in Western Siberia, where his parents, Yosyf and Melaniia Sosniuk from Stryi region were deported during the operation of the Soviet state security agencies “West” due

Хлопчик помер від тяжкої хвороби на спецпоселенні у Західному Сибірі, куди його батьків, Йосифа та Меланію Соснюків зі Стрийщини, через зв’язок родини з українським націоналістичним підпіллям було депортовано радянськими органами держбезпеки у ході операції «Захід»

The boy died of a severe illness at a special settlement in Western Siberia, where his parents, Yosyf and Melaniia Sosniuk from Stryi region were deported during the operation of the Soviet state security agencies “West” due to the family's connection with the Ukrainian nationalist underground

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Васісське районне бюро РАЦСу
Vasiss District Bureau of Civil Registry Office
Назва Свідоцтво про смерть Володимира Соснюка
Death certificate of Volodymyr Sosniuk
Походження 29.04.1954
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На друкарському бланку однобічний рукопис, завірений підписом та печаткою
On a printed form, a one-sided manuscript certified by a signature and seal
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, згини, кути заломлені, лівий край нерівно обрізаний, печатка нечітка
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, folds, corners are crumpled, the left edge is unevenly trimmed, the seal is blurred
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш / 1 sheet
Розміри: Size 20,4х13,2 cm / см
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwritting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. / The middle of the XXth century. Точні дати : Date: 29.04.1954 - 29.04.1954. Місце : Place: с. Васісс, Тарський р-н, Омська обл., РФ / Vasiss village, Tarsk district, Omsk region, the Russian Federation
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить підтвердження про смерть хлопчика у віці трьох років від туберкульозу легень 29.04.1954 р.

Contains confirmation of the death of a boy at the age of three years from pulmonary tuberculosis on April 29, 1954 

 

Теми Український визвольний рух. Процеси примусового переміщення населення України та депортаційні акції. Радянська репресивно-каральна система. Демографічні втрати України. Діти. Ukrainian liberation movement. Processes of forced relocation of the population of Ukraine and deportation actions. Soviet repressive and punitive system. Demographic losses of Ukraine. Children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста с. Васісс, Омська область, Російська Федерація. Vasiss village, Omsk region, the Russian Federation
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Соснюк. Volodymyr Sosniuk. Йосиф Соснюк. Yosyf Sosniuk. Меланія Соснюк (Антонів). Melaniia Sosniuk (Antoniv)
Пошукові терміни Стрийщина, українське націоналістичне підпілля, СРСР, радянські органи держбезпеки, Сибір, депортації, операція «Захід», спецпоселення, діти, родини. Stryi region, Ukrainian nationalist underground, USSR, Soviet state security agencies, Siberia, deportations, Operation "West", special settlements, children, families
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 5.76 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/462
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/462
Дата онлайнової публікації 2021-02-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ... “