Цифрові колекції

Свідоцтво про смерть Лідії Антонів. 14.08.1952

Death certificate of Lidiia Antoniv. 14.08.1952

Дівчинка померла від тяжкої хвороби на спецпоселенні у Західному Сибірі, куди її батьків, Йосифа та Меланію Соснюків зі Стрийщини, через зв’язок родини з українським націоналістичним підпіллям було депортовано радянськими органами держбезпеки у ході операції «Захід»

The girl died of a severe illness at a special settlement in Western Siberia, where her parents, Yosyf and Melaniia Sosniuk from Stryi region were deported during the operation of the Soviet state security agencies “West”

Дівчинка померла від тяжкої хвороби на спецпоселенні у Західному Сибірі, куди її батьків, Йосифа та Меланію Соснюків зі Стрийщини, через зв’язок родини з українським націоналістичним підпіллям було депортовано радянськими органами держбезпеки у ході операції «Захід»

The girl died of a severe illness at a special settlement in Western Siberia, where her parents, Yosyf and Melaniia Sosniuk from Stryi region were deported during the operation of the Soviet state security agencies “West” due to the family's connection with the Ukrainian nationalist underground

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Васісська сільська рада
Vasiss village council
Назва Свідоцтво про смерть Лідії Антонів
Death certificate of Lidiia Antoniv
Походження 14.08.1952
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На друкарському бланку однобічний рукопис, завірений підписом та печаткою
On a printed form, a one-sided handwriting certified by a signature and seal
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, згини, кути заломлені
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, folds, corners are bent
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш / 1 sheet
Розміри: Size: 20,2х14,4 cm / см
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. / The middle of the XXth century. Точні дати : Date: 14.08.1952 - 14.08.1952. Місце : Place: с. Васісс, Тарський р-н, Омська обл., РФ / Vasiss village, Tarsk district, Omsk region, Russian Federation
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить підтвердження про смерть дівчинки у віці одного року та чотирьох місяців від токсичної диспепсії 12.08.1952 р.

Contains confirmation of the death of a girl at the age of one year and four months from toxic dyspepsia on August 12, 1952

Теми Український визвольний рух. Процеси примусового переміщення населення України та депортаційні акції. Радянська репресивно-каральна система. Демографічні втрати України. Діти. Ukrainian liberation movement. Processes of forced relocation of the population of Ukraine and deportation actions. Soviet repressive and punitive system. Demographic losses of Ukraine. Children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста с. Васісс, Омська область, Російська Федерація. Vasiss village, Omsk region, the Russian Federation
Особи, пов’язані з музейним предметом Лідія Антонів. Lidiia Antoniv. Йосиф Соснюк. Yosyf Sosniuk. Меланія Соснюк (Антонів). Melaniia Sosniuk (Antoniv)
Пошукові терміни Стрийщина, українське націоналістичне підпілля, СРСР, радянські органи держбезпеки, Сибір, депортації, операція «Захід», спецпоселення, діти, родини. Stryi region, Ukrainian nationalist underground, USSR, Soviet state security agencies, Siberia, deportations, Operation "West", special settlements, children, families
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 2.86 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/463
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/463
Дата онлайнової публікації 2021-02-16
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ... “