Цифрові колекції

Оповіщення Валентини Вербицької про явку на роботу в колгосп. 13.10.1943

Valentyna Verbytska’s informative note about coming to work in the collective farm. 13.10.1943

З поверненням на українські терени радянської влади для цивільного населення вводилася обов’язкова трудова повинність, за недотримання якої передбачалася відповідальність за законами воєнного часу. У жовтні 1943 р. 15-річна жителька Київщини Валентина Вербицька була залучена до сільськогосподарських робіт у місцевому колгоспі. Пізніше брала участь у відбудові Києва

After the return of the Soviets to the Ukrainian territories the compulsory labor was introduced for the civilian population

З поверненням на українські терени радянської влади для цивільного населення вводилася обов’язкова трудова повинність, за недотримання якої передбачалася відповідальність за законами воєнного часу. У жовтні 1943 р. 15-річна жителька Київщини Валентина Вербицька була залучена до сільськогосподарських робіт у місцевому колгоспі. Пізніше брала участь у відбудові Києва

After the return of the Soviets to the Ukrainian territories the compulsory labor was introduced for the civilian population non-compliance with which the responsibility was provided under the laws of war. In October 1943, a 15-year-old resident of Kyiv region Valentyna Verbytska was involved in agricultural work on a local collective farm. Later she took part in the reconstruction of Kyiv

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Голова сільської ради Набок, голова колгоспу Муха
Head of the village council Nabok, head of the collective farm Mukha
Назва Оповіщення Валентини Вербицької про явку на роботу в колгосп
Valentyna Verbytska’s informative note about coming to work in the collective farm
Походження 13.10.1943
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші у клітинку однобічний рукопис завірений підписами
On a cell sheet of paper there is one-sided handwriting certified by signatures
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, пожовтілий, прим’ятий, забруднений, жовті плями, надриви по краях, відсутній фрагмент (близько 1,8х0,8 см)
Shabby, yellowed, crumpled, dirty, yellow spots, tears at the edges, no fragment (about 1.8x0.8 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш / 1 sheet
Розміри / Size: 9,7х16,0 см / cm
Матеріал Папір, олівець хімічний. Paper, chemical pencil
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Середина XX ст. / The middle of the XXth century. Точні дати : Date: 13.10.1943 - 13.10.1943. Місце : Place: с. Вороньків, Бориспільський район, Київська обл., Україна / Voronkiv village, Boryspil district Kyiv region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Містить повідомлення про трудову мобілізацію жительки с. Вороньки Валентини Вербицької, вимогу з’явитися на роботу в колгосп для збирання врожаю. У випадку неявки їй загрожувала відповідальність за законами воєнного часу

Contains a report on labor mobilization of a resident of Voronkiv village Valentyna Verbytska and the requirement to come to work on a collective farm to harvest. In case of non-appearance, she could be threatened with liability under the laws of war

Теми Друга світова війна. Повсякдення в Україні за часів війни. Радянська трудова мобілізація. Соціогуманітарні складники війни. Діти. Second World War. Everyday life in Ukraine during the war. Soviet labor mobilization. Socio-humanitarian aspects of the war. Children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХ th century
Території, міста с. Вороньків, Бориспільський район, Київська обл., Україна. Voronkiv village, Boryspil district Kyiv region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Валентина Вербицька. Valentyna Verbytska. Набок. Nabok. Муха. Mukha
Пошукові терміни Друга світова війна, Україна, Київщина, колгосп, трудова повинність, діти, закони воєнного часу. Second World War, Ukraine, Kyiv region, collective farm, labour duties, children, laws of war
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.43 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/468
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/468
Дата онлайнової публікації 2021-02-21
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Родинна пам’ять про війну: Збережено»
“Family Memory of the War: Preserved”
«Родинна пам’ять про війну. Пам’ятаємо»
“Family Memory of the War. We remember”