Цифрові колекції

Атестат зрілості А № 802265 Станіславської середньої школи № 2 робітничої молоді Михайла Буня. 26.06.1958

Mykhailo Bun’s Stanislav secondary school № 2 of working youth maturity certificate А № 802265. 26.06.1958

Батько Михайла був мобілізований до лав Червоної армії, загинув під час боїв у Європі. Мати, очільниця осередку «Союзу Українок» у с. Угорники на Прикарпатті, перетворила родинну оселю на прихисток для українських повстанців. Сам хлопець (псевдо «Богун») ззамолоду виконував розвідувально-пропагандивні завдання Станіславської мережі ОУН. У 1949 р. заарештований та покараний 25-ма роками радянських виправно-трудових таборів ГУЛАГу. По звільненні у 1955 р. зміг завершити навчання. Один із засновників

Батько Михайла був мобілізований до лав Червоної армії, загинув під час боїв у Європі. Мати, очільниця осередку «Союзу Українок» у с. Угорники на Прикарпатті, перетворила родинну оселю на прихисток для українських повстанців. Сам хлопець (псевдо «Богун») ззамолоду виконував розвідувально-пропагандивні завдання Станіславської мережі ОУН. У 1949 р. заарештований та покараний 25-ма роками радянських виправно-трудових таборів ГУЛАГу. По звільненні у 1955 р. зміг завершити навчання. Один із засновників Народного Руху України

Mykhailo's father was mobilized into the Red Army and was killed in battle in Europe. His mother was the head of the branch of the Ukrainian Women's Union in Uhornyky village in Ciscarpathia; his family home was a shelter for Ukrainian rebels. The young man himself (nickname "Bohun") carried out the reconnaissance and propaganda tasks of the Stanislav OUN network at a young age. In 1949 he was arrested and sentenced to 25 years in Soviet corrective-labor camps of the Gulag. After his release in 1955, he was able to complete his studies. He was one of the founders of the People's Movement of Ukraine

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Дирекція Станіславської середньої школи № 2 робітничої молоді
Directorate of Stanislav Secondary School № 2 of working youth
Назва Атестат зрілості А № 802265 Станіславської середньої школи № 2 робітничої молоді Михайла Буня
Mykhailo Bun’s Stanislav secondary school № 2 of working youth maturity certificate А № 802265.
Походження 26.06.1958
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу Двобічний друкарський бланк Міністерства освіти УРСР, з обох сторін заповнений рукописом, із підписами та печатками
Double-sided printing form of the Ministry of Education of the Ukrainian SSR, on both sides filled with handwriting, signatures and seals
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, плями, згини, кути заломлені, надриви по краях (близько 0,5–1,5 см), печатки тьмяні
Yellowed, shabby, dirty, crumpled, spots, folds, the corners are broken, the edges are torn (about 0.5–1.5 cm), the seals are dull
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 аркуш 1 sheet
Розміри / Size: 32,0х23,0 см / cm
Матеріал Папір, чорнило, штемпельна фарба. Paper, ink, stamp ink
Техніка Друк, рукопис. Printing, handwriting
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга половина XX ст. / The second half of the XXth century. Точні дати : Date: 26.06.1958 - 26.06.1958. Місце : Place: м. Станіслав (нині м. Івано-Франківськ), Україна / Stanislav (current Ivano-Frankivsk), Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська, російська. Ukrainian, Russian
Анотація

Містить перелік дисциплін та відомості про успішність навчання у середній школі № 2 робітничої молоді м. Станіслав

Contains a list of disciplines and information on the success of education in secondary school № 2 of working youth in Stanislav

 

Теми Радянська репресивно-каральна система. Український визвольний рух. Радянська освітньо-виховна система. Діти. Ukrainian liberation movement. Soviet repressive and punitive system. Soviet educational and socially educational system. Children
Періоди і дати Друга половина XX ст. The second half of the XXth century
Території, міста м. Станіслав (нині м. Івано-Франківськ), Україна. Stanislav (current Ivano-Frankivsk), Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Михайло Бунь. Mykhailo Bun
Пошукові терміни Прикарпаття, Станіславщина, Івано-Франківщина, Угорники, ОУН, «Союз Українок», ГУЛАГ, школа робітничої молоді, діти. Prykarpattia, Stanislav region, Ivano-Frankivsk region, Uhornyky, OUN, Union of Ukrainian Women, Gulag, school for working youth, children
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 4.18 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/469
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/469
Дата онлайнової публікації 2021-02-22
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex