Цифрові колекції

Учні професійного технічного училища № 1 м. Ромни. 1944

Pupils of the Vocational Training School № 1 in Romny. 1944

Із поверненням радянського режиму на українські терени поступово відновлювався навчальний процес. Особлива увага приділялася організації професійно-технічних закладів, де діти залучалися до виготовлення продукції, призначеної для потреб фронту

After the return of the Soviet regime to the Ukrainian territory, the educational process was gradually resumed. Particular attention was paid to the organization of vocational training schools, where children were involved in the manufacture of

Із поверненням радянського режиму на українські терени поступово відновлювався навчальний процес. Особлива увага приділялася організації професійно-технічних закладів, де діти залучалися до виготовлення продукції, призначеної для потреб фронту

After the return of the Soviet regime to the Ukrainian territory, the educational process was gradually resumed. Particular attention was paid to the organization of vocational training schools, where children were involved in the manufacture of products intended for the needs of the front

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Учні професійного технічного училища № 1 м. Ромни
Pupils of the Vocational Training School № 1 in Romny
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображено групу підлітків, стоячи за верстатами в приміщенні. У шапках-вушанках, шинелях, ватниках, чоботах
There is a group of teenagers standing behind the lathes in a workshop. All are dressed in hats, overcoats, quilted jackets and boots
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, забруднений, потертий, плями
Yellowed, dirty, shabby, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 8,0х11,0 см / cm
Матеріал Фотопапір глянцевий. Glossy photo paper
Техніка Фотодрук, фігурний обріз. Printing, figured edges
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть ХХ ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: м. Ромни, Сумська обл., Україна / Romny, Sumy region, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження Передана Іваном Горєвим, учасником бойовища за Україну, Європу. Із 1946 р. – директор ПТУ № 1 м. Ромни
Donated by Ivan Horievyi, a participant of the battles for Ukraine and in Europe. From 1946 – director of Vocational Training School № 1 in Romny
Теми Друга світова війна. Радянська освітньо-виховна система. Соціогуманітарні складники. Діти. Second World War. Soviet educational and socially educational system. Socio-humanitarian aspects. Children
Періоди і дати Друга чверть ХХ ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Ромни, Сумська обл., Україна. Romny, Sumy region, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Іван Горєвой. Ivan Horievoi
Пошукові терміни Україна, Сумщина, Ромни, ПТУ, учні, діти. Ukraine, Sumy region, Romny, vocational training school, pupils, children
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 0.37 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/471
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/471
Дата онлайнової публікації 2021-02-23
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War…”