Цифрові колекції

Тече вода спід явора. 1944

Down the hill, into the vale. 1944

Упродовж війни одним із осередків продукування різножанрової україномовної літератури було «Українське державне видавництво». Із грудня 1941 р. працювало в евакуації в Саратові та Москві, згодом повернулося до Києва. Акцентним напрямом його діяльності був випуск письменства для дітей. Серії зокрема передбачали друк затверджених у радянській навчально-виховній програмі творів українських класиків

During the war one of the centers for the production of various genres of Ukrainian-language

Упродовж війни одним із осередків продукування різножанрової україномовної літератури було «Українське державне видавництво». Із грудня 1941 р. працювало в евакуації в Саратові та Москві, згодом повернулося до Києва. Акцентним напрямом його діяльності був випуск письменства для дітей. Серії зокрема передбачали друк затверджених у радянській навчально-виховній програмі творів українських класиків

During the war one of the centers for the production of various genres of Ukrainian-language literature was “Ukrainian State Publishing House”. From December 1941 it worked in the evacuation in Saratov and Moscow, later it returned to Kyiv. Accent direction of its activity was the production of literature for children. In particular, the series included the publication of works of Ukrainian classics approved in the Soviet education and upbringing programs

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Т.Г. Шевченко, «Українське державне видавництво»
Taras Shevchenko, “Ukrainian State Publishing House”
Назва Тече вода спід явора
Down the hill, into the vale
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші, складеному втроє, двобічний друк із кольоровими ілюстраціями. На лицьовій стороні зображення водойми та дерев уздовж берегів. Великими літерами чорного кольору подано автора та назву твору
On a three-fold sheet there is a double-sided printing with color illustrations. There are a pond and the trees along the shores on the front side. Author’s name and the title of the poetry are printed in black with the capital letters
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, кути загнуті, розриви по краях та місцях згину (близько 0,5–2,0 см)
Yellowed, shabby, dirty, stains, corners are crumpled, the gaps at the edges and in places of bending (about 0.5-2.0 cm)
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 1 арк. / 1 sheet
Розміри / Size: 10,0х13,0 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть XX ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: м. Київ, м. Одеса, Україна Kyiv, Odesa, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Тече вода спід явора
Down the hill, into the vale \ Київ, Одеса: Українське державне видавництво, 1944 – 2 с.
Taras Shevchenko. Down the hill, into the vale. Kyiv, Odesa: Ukrainian State Publishing House, 1944 – 2 pages.
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Містить уривок із поезії Т.Г. Шевченка «Тече вода спід явора», призначений для читання дітям дошкільного віку

Contains an excerpt from poetry of Taras Shevchenko “Down the hill, into the vale”, meant for preschool reading

Теми Друга світова війна. Соціогуманітарні складники війни: діти. Second World War. Socio-humanitarian aspects of the war: children
Періоди і дати Друга чверть XX ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста м. Київ, м. Одеса, Україна. Kyiv, Odesa, Ukraine
Пошукові терміни Дитяча література, Т. Шевченко, поезія, «Українське державне видавництво», діти. Children's literature, Taras Shevchenko, poetry, "Ukrainian State Publishing House", children
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (5 files : 6.56 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/477
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/477
Дата онлайнової публікації 2021-03-02
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «З ім’ям Тараса – до Перемоги!»
“With the Name of Taras – to Victory!”