Цифрові колекції

Ріпка. 1944

The Turnip. 1944

Упродовж війни одним із осередків продукування різножанрової україномовної літератури було «Українське державне видавництво». Із грудня 1941 р. працювало в евакуації в Саратові та Москві, згодом повернулося до Києва. Акцентним напрямом його діяльності був випуск письменства для дітей. Серії зокрема передбачали друк затверджених у радянській навчально-виховній програмі творів українських класиків

During the war one of the centers for the production of various genres of Ukrainian-language

Упродовж війни одним із осередків продукування різножанрової україномовної літератури було «Українське державне видавництво». Із грудня 1941 р. працювало в евакуації в Саратові та Москві, згодом повернулося до Києва. Акцентним напрямом його діяльності був випуск письменства для дітей. Серії зокрема передбачали друк затверджених у радянській навчально-виховній програмі творів українських класиків

During the war one of the centers for the production of various genres of Ukrainian-language literature was “Ukrainian State Publishing House”. From December 1941 it worked in the evacuation in Saratov and Moscow, later it returned to Kyiv. Accent direction of its activity was the production of literature for children. In particular, the series included the publication of works of Ukrainian classics approved in the Soviet education and upbringing programs

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник І. Франко, «Українське державне видавництво»
Ivan Franko, “Ukrainian State Publishing House”
Назва Ріпка
The Turnip
Походження 1944
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Книги
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці. На лицьовій стороні кольорове зображення дідуся без головного убору, у вишиванці, шароварах, чоботях, із ріпкою в руках. Назва, автор і видавництво – червоними та чорними літерами. У розгортанні – двобічний друк із кольоровими ілюстраціями.

In paperback. On the front side there is a color image of a bareheaded grandfather, dressed in embroidered shirt, trousers, boots, with a turnip in his hands. Title, author and publishing house – in red and black letters. While opening a book, there is a double-sided printing with color illustrations.
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, кути загнуті
Yellowed, shabby, dirty, stains, corners are crumpled
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики 12 арк. / 12 sheets
Розміри / Size: 13,0х10,0 см / cm
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк. Printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Друга чверть XX ст. / The second quarter of the XXth century. Точні дати : Date: 1944 - 1944. Місце : Place: м. Київ, м. Одеса, Україна Kyiv, Odesa, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Бібліографічний опис Ріпка
The Turnip \ І. Франко. Ріпка. – Київ, Одеса: Українське державне видавництво, 1944 – 6 с.
Ivan Franko. The Turnip. Kyiv, Odesa: Ukrainian State Publishing House, 1944 – 6 pages.
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація Створена Іваном Франком за мотивами однойменної народної казки. Призначена для читання дітям молодшого шкільного віку

Written by Ivan Franko and based on the folk tale of the same name. Meant by primary education

Теми Друга світова війна. Соціогуманітарні складники війни: діти. Second World War. Socio-humanitarian aspects of the war: children
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the ХХth century
Території, міста м. Київ, м. Одеса, Україна. Kyiv, Odesa, Ukraine
Пошукові терміни Дитяча література, І. Франко, народні казки, «Українське державне видавництво», діти. Children's literature, Ivan Franko, folk tales, "Ukrainian State Publishing House", children
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 8.05 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/483
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/483
Дата онлайнової публікації 2021-03-08
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекc
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex