Цифрові колекції

Валізка родини Тимчаків. 1930-ті

Small suitcase of the Tymchak family. 1930s

Діти Миколи Тимчака з Бойківщини: Ганна, Катерина, Марія, Михайло та Яна у 30-40-х роках носили в ній до школи своє учбове приладдя. 17 червня 1951 р. у ході «Акції-51» радянськими органами держбезпеки вся родина була примусово переселена з с. Ліскувате (нині Підкарпатське воєводство, Польща) до с. Верхньокам’янське (нині Донецька область)

Mykola Tymchak's children from Boykivshchyna: Hanna, Kateryna, Mariia, Mykhailo and Yana in the 1930s and 1940s took the school supplies to school. On

Діти Миколи Тимчака з Бойківщини: Ганна, Катерина, Марія, Михайло та Яна у 30-40-х роках носили в ній до школи своє учбове приладдя. 17 червня 1951 р. у ході «Акції-51» радянськими органами держбезпеки вся родина була примусово переселена з с. Ліскувате (нині Підкарпатське воєводство, Польща) до с. Верхньокам’янське (нині Донецька область)

Mykola Tymchak's children from Boykivshchyna: Hanna, Kateryna, Mariia, Mykhailo and Yana in the 1930s and 1940s took the school supplies to school. On June 17, 1951, during the “Action-51”, the whole family was forcibly relocated by the Soviet state security agencies from Liskuvate village (current Subcarpathian Province, Poland) to Verkhnokamianske village (current Donetsk region)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Микола Тимчак
Mykola Tymchak
Назва Валізка родини Тимчаків
Small suitcase of the Tymchak family
Походження 1930-ті. 1930s
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Речові пам'ятки
Речі
Про оригінал
Опис оригіналу Прямокутної форми, сірого кольору, ручка циліндричної форми, на торці посередині – замок, по боках гачки. Кришка закріплена двома меблевими петлями

Rectangular shape, gray, cylindrical handle; at the end in the middle – a lock, the lock hooks on the sides. The cover is fixed by two furniture loops
Стан збереження та дефекти оригіналу Потертий, забруднений, замок зламаний, залізо вкрите іржею
Shabby, dirty, the lock is broken, the iron is covered with rust
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 12,0х16,5х20,0 см / cm
Матеріал Дерево, залізо. Wood, iron
Техніка Саморобний. Homemade
Історія оригіналу Створення : Produced: Друга чверть XX ст. The second quarter of the XXth century. Точна дата : Date: 1930-ті. 1930s . Місце : Place: с. Ліскувате, Підкарпатське воєводство, Польща / Liskuvate village, Subcarpathian Province, Poland
Теми Геополітичні трансформації в повоєнні часи: етнічно-територіальне архітектування в Центрально-Східній Європі. Geopolitical transformations in the postwar period: ethnic-territorial changes in Central and Eastern Europe. Процеси примусового переміщення населення України, депортаційні акції: польсько-українські трансфери. Processes of forced relocation of the population of Ukraine, deportations: Polish-Ukrainian population transfers. Діти. Children
Періоди і дати Друга чверть XX ст. The second quarter of the XXth century
Території, міста с. Ліскувате, Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща / Liskuvate village, Bieszczady County, Subcarpathian Province, Poland
Особи, пов’язані з музейним предметом Микола Тимчак, Mykola Tymchak. Ганна Тимчак, Hanna Tymchak. Катерина Тимчак, Kateryna Tymchak. Марія Тимчак, Mariia Tymchak. Михайло Тимчак, Mykhailo Tymchak. Яна Тимчак, Yana Tymchak
Пошукові терміни СРСР, Польща, Україна, Бойківщина, с. Ліскувате, Донецька область, примусове переселення, «Акція-51», родини, діти, школа
USSR, Poland, Ukraine, Boykivshchyna, Liskuvate, Donetsk region, forced relocation, “Action-51”, families, children, school
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (3 files : 1.31 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/523
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/523
Дата онлайнової публікації 2021-04-07
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Вирване коріння»
“Torn Roots”
«Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ...”