Цифрові колекції

Лист Марини Георгієвської до батька. 23.02.1943

Letter of Maryna Heorhiyevska to her father. 23.02.1943

Зв’язок між батьком Марини – Павлом та його родиною обірвала війна. Лише в 1943 р. дружина, яка перебувала з дітьми в евакуації в Киргизії, дізналася, що її чоловік поранений та знаходиться на лікуванні. Це один із перших листів, написаний Мариною після отримання звістки про батька. До Павла він надійшов 29 червня 1943 р., через чотири місяці, неодноразово змінивши адреси, у день народження доньки

Marina's father Pavlo lost the connection with his family as soon as the war started. His

Зв’язок між батьком Марини – Павлом та його родиною обірвала війна. Лише в 1943 р. дружина, яка перебувала з дітьми в евакуації в Киргизії, дізналася, що її чоловік поранений та знаходиться на лікуванні. Це один із перших листів, написаний Мариною після отримання звістки про батька. До Павла він надійшов 29 червня 1943 р., через чотири місяці, неодноразово змінивши адреси, у день народження доньки

Marina's father Pavlo lost the connection with his family as soon as the war started. His wife and children were evacuated to Kyrgyzstan. Only in 1943 she found out that her husband was wounded and received medical treatment. It’s one of the first letters written by Maryna after getting information about her father. Changing addresses, Pavlo received the letter on his daughter's birthday, on June 29, 1943

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Марина Георгієвська
Maryna Heorhiyevska
Назва Лист Марини Георгієвської до батька
Letter of Maryna Heorhiyevska to her father
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші сіро-зеленого кольору двобічний рукописний текст із відмітками цензури, поштовими штемпелями. Складається трикутником. Наклеєний невеликий аркуш з відміткою адресного бюро про вибуття адресата

On a gray-green sheet of paper there is a double-sided handwritten text with censorship marks and postmarks. Folded into a triangle. A small sheet is glued with a note of the address bureau informing that the addressee has changed an address
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, прим’ятий, плями, кути заломлені, розриви (близько 2,0 - 4,5 см), фрагмент тексту замараний чорним олівцем
Yellowed, frayed, dirty, crumpled, spots, crumpled corners, tears (about 2.0 - 4.5 cm), a fragment of the text got dirty with a black pencil
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри: 18,4х14,0; 10,2х7,2 см / cm
1 аркуш / 1 sheet
Матеріал Папір, олівець, штемпельна фарба. Paper, pencil, stamp paint
Техніка Рукопис. Handwriting
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить розповідь про життя в евакуації: «Я не писала тобі, бо не мала паперу, а цей аркуш я вирвала з книжки. Якби у мене був папір я б писала тобі щодня ... Ми живемо на квартирі. Їмо двічі на день, а інколи навіть один раз. Я не ходжу до школи, але обіцяю тобі, що наступного року піду до 6 класу...»

Contains a story about her life in the evacuation: “I did not write to you because I had no paper, and I tore this sheet from the book. If I had a paper I would write to you every day... We live in an apartment. We eat twice a day and sometimes even once. I don't go to school but I promise you that I will go to the 6th form next year...”

Теми Друга світова війна. Second World War. Процеси переміщення населення: евакуація. Relocation of people: evacuation. Родинний літопис. Family chronicle. Діти. Children. Воєнне повсякдення. Military life
Періоди і дати Середина XX ст. The middle of the XXth century
Території, міста Киргизія, Джалал-Абадська область, с. Октябрське (нині Багиш) / Kyrgyzstan, Jalal-Abad region, Oktiabrske village (current Bahysh)
Особи, пов’язані з музейним предметом Марина Георгієвська. Maryna Heorhiyevska. Павло Георгієвський. Pavlo Heorhiyevskyi
Пошукові терміни Киргизія, евакуація, діти, родини
Kyrgyzstan, evacuation, children, families
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (4 files : 6.86 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/549
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/549
Дата онлайнової публікації 2021-04-23
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex