Цифрові колекції

Тетяна Маркус. 1940

Tetiana Markus. 1940

Під час нацистської окупації Києва була зв'язковою міськкому та членкинею диверсійно-винищувальної групи, брала активну участь у діяльності радянського антинацистського підпілля. За підробленими документами на прізвище Маркусідзе, за легендою доньки розстріляного більшовиками грузинського князя, Тетяна працювала в німецькій офіцерській їдальні. Маючи привабливу зовнішність, вона легко входила у довіру, збирала інформацію про співробітників гестапо, була причетна до отруєння та вбивства декількох

Під час нацистської окупації Києва була зв'язковою міськкому та членкинею диверсійно-винищувальної групи, брала активну участь у діяльності радянського антинацистського підпілля. За підробленими документами на прізвище Маркусідзе, за легендою доньки розстріляного більшовиками грузинського князя, Тетяна працювала в німецькій офіцерській їдальні. Маючи привабливу зовнішність, вона легко входила у довіру, збирала інформацію про співробітників гестапо, була причетна до отруєння та вбивства декількох нацистських вояків. У серпні 1942 р. заарештована. Після жорстоких тортур 29 січня 1943 р. розстріляна, ймовірно, у Бабиному Яру. Посмертно удостоєна звання Героя України (2006 р.)

During the Nazi occupation of Kyiv she was a liaison person of the city committee, a member of the sabotage and extermination group. She took an active part in the activities of the Soviet anti-Nazi underground. Having false documents she was known as Markusidze. According to one legend she was a daughter of a Georgian prince shot by the Bolsheviks. Tetiana worked in a German officer's canteen. Being a beautiful woman, she gained someone’s trust easily, snooped for information about Gestapo members. She was involved in the murder of several Nazi soldiers. In August 1942 she was arrested. On January 29, 1943, having been severely tortured, she was shot, probably in Babyn Yar. Tetiana was posthumously awarded the title “Hero of Ukraine” (2006)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
Unknown author
Назва Тетяна Маркус
Tetiana Markus
Походження 1940
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Фотопам'ятки
Фотографії
Про оригінал
Опис оригіналу Зображення погрудне, без головного убору, анфас із невеликим поворотом праворуч, у темній сукні. Підборіддям опирається на руки, що лежать на бильці дивану. У приміщені. Світлина копійна

Head and shoulders portrait, bareheaded, full face with a turn of the head to the right; dressed in a dark dress. The chin rests on her hands that lie on the back of the sofa. Indoors. Copy document
Стан збереження та дефекти оригіналу Прим’ятий, дефекти оригіналу
Crumpled, defects of the original photo
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 10,0 х 15,0 см / cm
Матеріал Фотопапір матовий. Matte photo paper
Техніка Фотодрук ч/б. Black and white photo printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Перша половина XX ст. / The first half of the XXth century. Точна дата / Date: 1940. Місце : / Place: м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Теми Нацистська окупація українських земель. Nazi occupation of Ukraine. Друга світова війна. Second World War. Діяльність радянських партійно-підпільних органів та диверсійно-партизанських формувань на теренах України. Activities of Soviet party underground bodies, sabotage and guerrilla formations in Ukraine. Бабин Яр. Babyn Yar
Періоди і дати Перша половина XX ст. The first half of the XXth century
Особи, пов’язані з музейним предметом Тетяна Маркус. Tetiana Markus
Пошукові терміни Київ, окупація, радянське підпілля, Тетяна Маркус, Бабин Яр, Герой України
Kyiv, occupation, Soviet underground, Tetiana Markus, Babyn Yar, Hero of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 3.74 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/559
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/559
Дата онлайнової публікації 2021-04-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex