Цифрові колекції

Указ Президента України № 768/2006 про присвоєння звання Герой України Тетяні Маркус (посмертно). Копія. 21.09.2006

Decree of the President of Ukraine No. 768/2006 on conferring the title of the Hero of Ukraine to Tetiana Markus (posthumously). Copy. 21.09.2006

Під час нацистської окупації Києва була зв'язковою міськкому та членкинею диверсійно-винищувальної групи, брала активну участь у діяльності радянського антинацистського підпілля. За підробленими документами на прізвище Маркусідзе, за легендою доньки розстріляного більшовиками грузинського князя, Тетяна працювала в німецькій офіцерській їдальні. Маючи привабливу зовнішність, вона легко входила у довіру, збирала інформацію про співробітників гестапо, була причетна до отруєння та вбивства декількох

Під час нацистської окупації Києва була зв'язковою міськкому та членкинею диверсійно-винищувальної групи, брала активну участь у діяльності радянського антинацистського підпілля. За підробленими документами на прізвище Маркусідзе, за легендою доньки розстріляного більшовиками грузинського князя, Тетяна працювала в німецькій офіцерській їдальні. Маючи привабливу зовнішність, вона легко входила у довіру, збирала інформацію про співробітників гестапо, була причетна до отруєння та вбивства декількох нацистських вояків. У серпні 1942 р. заарештована. Після жорстоких тортур 29 січня 1943 р. розстріляна, ймовірно, у Бабиному Яру. Посмертно удостоєна звання Героя України (2006 р.)

During the Nazi occupation of Kyiv she was a liaison person of the city committee, a member of the sabotage and extermination group. She took an active part in the activities of the Soviet anti-Nazi underground. Having false documents she was known as Markusidze. According to one legend she was a daughter of a Georgian prince shot by the Bolsheviks. Tetiana worked in a German officer's canteen. Being a beautiful woman, she gained someone’s trust easily, snooped for information about Gestapo members. She was involved in the murder of several Nazi soldiers. In August 1942 she was arrested. On January 29, 1943, having been severely tortured, she was shot, probably in Babyn Yar. Tetiana was posthumously awarded the title “Hero of Ukraine” (2006)

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Секретаріат Президента України
Secretariat of the President of Ukraine
Назва Указ Президента України № 768/2006 про присвоєння звання Герой України Тетяні Маркус (посмертно)
Decree of the President of Ukraine No. 768/2006 on conferring the title of the Hero of Ukraine to Tetiana Markus (posthumously)
Походження 21.09.2006
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Науково-допоміжний фонд. Scientific-auxiliary fund of the Museum
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу На аркуші однобічний друк, машинопис, підпис та печатка Президента України. Документ копійний

On the sheet of paper there are one-sided printing, typewriting, signature and seal of the President of Ukraine. Copy document
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, прим’ятий, плями
Yellowed, crumpled, spots
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 29,0х21,0
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк кольоровий. Color printing
Історія оригіналу Створення / Produced : Перша чверть XXІ ст. / The first quarter of the XXIst century . Точна дата / Date: 21.09.2006. Місце : / Place: м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація
 

Містить постанову про присвоєння звання Герой України посмертно «за особисту мужність і героїчну самопожертву, незламність духу в боротьбі з фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» Тетяні Маркус та Анатолію Шапіро (командиру окремого стрілецького батальйону, учаснику звільнення в’язнів концтабору Аушвіц)
Contains a resolution about awarding  posthumously the title of Hero of Ukraine  to Tetiana Markus and Anatoliy Shapiro (commander of a separate infantry battalion, participant in the release of the Auschwitz concentration camp’s prisoners) “for personal courage and heroic self-sacrifice, indomitable spirit in the fight against fascist invaders in the Great Patriotic War of 1941-1945”

Теми Друга світова війна. Second World War. Нацистська окупація Києва. Nazi occupation of Kyiv. Діяльність радянських партійно-підпільних органів та диверсійно-партизанських формувань на теренах України. Activities of Soviet party underground bodies, sabotage and guerrilla formations in Ukraine. Бабин Яр. Babyn Yar. Увічнення пам’яті учасників Другої світової війни. Perpetuating the memory of the participants of the Second World War
Періоди і дати Перша чверть XXІ ст. The first quarter of the XXIst century
Території, міста м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Тетяна Маркус. Tetiana Markus. Анатолій Шапіро. Anatoliy Shapiro. Віктор Ющенко. Viktor Yushchenko
Пошукові терміни Київ, окупація, радянське підпілля, Тетяна Маркус, Бабин Яр, Анатолій Шапіро, Аушвіц, Герой України
Kyiv, occupation, Soviet underground, Tetiana Markus, Babyn Yar, Anatoliy Shapiro, Auschwitz, Hero of Ukraine
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (2 files : 4.92 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/560
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/560
Дата онлайнової публікації 2021-04-26
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex